Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.....BAR CODE...ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......666
2/6/2008

Ηλεκτρονικές ταυτότητες: εύκολη
πρόσβαση
στις δημόσιες υπηρεσίες ανά την ΕΕ

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πιλοτικό έργο για τη διασφάλιση της διασυνοριακής αναγνώρισης των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες σε 13 κράτη μέλη.

Περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ χρησιμοποιούν το εθνικό δελτίο ηλεκτρονικής ταυτότητας για τις συναλλαγές τους με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. για την υποβολή αιτήσεων για παροχές κοινωνικής ασφάλισης και παροχές ανεργίας ή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Το έργο της Επιτροπής θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και να χρησιμοποιούν τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτότητας (κωδικοί πρόσβασης, δελτία ταυτότητας, κωδικοί PIN και άλλα) σε ολόκληρη την ΕΕ, και όχι μόνο στη χώρα τους.

Στόχος είναι η εναρμόνιση και η διασύνδεση των εν λόγω συστημάτων χωρίς την αντικατάσταση αυτών που ήδη υπάρχουν. Το έργο θα έχει διάρκεια τρία έτη και θα χρηματοδοτηθεί με 10 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ισόποση θα είναι η συνεισφορά των συμμετεχόντων εταίρων. Η υλοποίηση των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών σημειώνει ταχεία πρόοδο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα αυτών των υπηρεσιών μηδενίζονται όταν οι πολίτες επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ένα δελτίο ηλεκτρονικής ταυτότητας που εκδόθηκε σε μια χώρα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία άλλης χώρας.

Το νέο σύστημα, το οποίο δεν θα αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα, θα επιτρέπει στους πολίτες να δηλώνουν την ταυτότητά τους ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο και να συναλλάσσονται με τις δημόσιες διοικήσεις είτε από δημόσια γραφεία, είτε μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή, είτε στην ιδανική περίπτωση μέσω οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....


Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ......ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες