Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ.Ο.Χ ( χρυσοστόμου κιούση ) Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ.


- 666 -ΜΕΤΑ ΛΥΠΗΣ....

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος (Χρυσοστόμου Κιούση ) κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 16/29 Ὀκτωβρίου 2009 συνεζήτησε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τό θέμα τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί τοῦ θορύβου ὁ ὁποῖος ἔχει ἐγερθεῖ περί αὐτοῦ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ.....

ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α, ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ!!!!!Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 666!!!!


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ,
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ;

ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΒΙΝΤΕΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΙΝΤΕΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΕΞΗΓΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.


ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ Κ.Κ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΠΑΤΗΡ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΑΜΚΑ 8/07/2009 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΚΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ & Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


Τα συμπεράσματα του Αρχιμανδρίτη
Σαράντη Σαράντου
σχετικά με τον ΑΜΚΑ....

Ἀπό τήν προσεκτική μελέτη ὁλοκλήρου τοῦ θέματος ΑΜΚΑ προκύπτουν τά παρακάτω συμπεράσματα:

1. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ἐλεύθερος ἐπώνυμος δημοκράτης πολίτης γίνεται ἕνας ἀριθμός, ἀριθμοποιεῖται μέσα στό κατασκευαζόμενο παγκόσμιο κράτος. Ὁλοκληρώνεται πλέον ἡ «παγκοσμιοποίηση» καί πολιτογραφόμαστε στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἀπό τήν ἁπλῆ καί μόνο ἀνάγνωση τῶν ἑπτά ἄρθρων τοῦ ἄρθρου 153 τοῦ νόμου 3655/2008 ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ «νέου Κράτους».

2. Κατά τό δεύτερο στάδιο, μέ τήν ἠλεκτρονική κάρτα περιορίζονται οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἀνθρώπου, ἀντίθετα πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τίς διαβεβαιώσεις γιά προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τή Χάρτα τῆς Ε.Ε.

3. Τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου πού θά «διαφυλάσσονται» στήν ἠλεκτρονική κάρτα ἀσφάλισης, καθόλου δέ θά διασφαλίζονται ἀπό τήν σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

4. Ἡ ἐπιβολή τοῦ ΑΜΚΑ προέκυψε χωρίς τόν παραμικρό κοινωνικό διάλογο. Γιά ἥσσονος σημασίας νομοσχέδια προηγήθηκαν ἐπί μῆνες συζητήσεις ἐπί συζητήσεων. Μήπως ὄντως βρισκόμαστε «στή δύση τῆς δημοκρατίας» μέ δεδομένη τήν a priori κατάφαση ὅλων τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων; (ἐκτός κάποιων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων).

5. Ἔστω καί μετά ταῦτα μποροῦν νά γίνουν διορθώσεις στό νόμο, μαζί μέ τήν ἀφαίρεση τῶν ἐπίμαχων ἀπειλῶν πρός τούς πολῖτες.

6. Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά ἔχουν τίς ἴδιες «ὑποχρεώσεις» ἔναντι τοῦ ΑΜΚΑ καί νά ἐντάσσονται στό σύστημα καί τά ἀνήλικα παιδάκια. Ἔχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας τά ἀνήλικα παιδιά; Πῶς γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα ὁλοκλήρου ζωῆς ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τους οἱ γονεῖς;

7. Ὅλοι μας πρέπει μέ μετάνοια καί πᾶσα νηφαλιότητα νά δεηθοῦμε τοῦ Κυρίου νά ἀποτρέψει τόν παρόντα κίνδυνο, πού ἅπτεται τῆς αἰωνίου ζωῆς μας. Ὅμως καθένας μας ἔχει τό μερίδιο τῆς δικῆς του εὐθύνης.

8. Πρέπει νά ἀρχίσει ἕνας γόνιμος διάλογος ἀνάμεσα στόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό καί τή Σεπτή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ὑπάρχει τοποθέτηση ἀπό τό παρελθόν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐγκυκλίου 2641/98, πού βοηθάει ὅλους μας νά συνεργαζόμαστε καί νά συμπνευματιζόμαστε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ - ἐκκλησιολογικῷ τῷ τρόπῳ. Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ἀλληλοπεριχώρηση θά ἑλκύσει τήν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Παναγάθου Κυρίου μας καί τήν κραταιά Προστασία Του πρός τό λαό Του.

9. Ὁ καλοπροαίρετος διάλογος θά αὐξήσει τό φρόνημα τῆς ὑπακοῆς πρός τούς ὑπευθύνους πνευματικούς Πατέρες, τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἱεραρχίας μας καί σύμπασα ἡ Ἐκκλησία μας θά πάρει θεοφώτιστες ἀποφάσεις.

10. Χρειαζόμαστε χρόνο γιά νά ἐνημερωθοῦμε σωστά, ἐκτενέστερα καί σέ βάθος. Ἐκ Θεοῦ μᾶλλον ἦταν ἡ ἀναβολή μέχρι 1ης Ὀκτωβρίου. Μακάρι ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ νά μᾶς δώσει καί ἄλλο χρόνο, ὥστε ὅλα, εἰ δυνατόν, τά μέλη ἑκάστης οἰκογενείας νά συντονισθοῦν στίς θεοφώτιστες ἀποφάσεις τῆς μεγάλης οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας μας.

11
. Μποροῦμε ὡστόσο νά στέλνουμε τή διαμαρτυρία μας πρός τήν Κυβέρνησή μας. Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι εἶναι δυνατόν τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀνατραποῦν οἱ Κυβερνητικές ἀποφάσεις καί νά δοθοῦν καλύτερες λύσεις.

12
. Ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό κάποιους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαϊκούς κάποιοι τύποι διαμαρτυρίας - ἐνστάσεως πρός τό Ὑπουργεῖον Ἀπασχόλησης καί Κοινωνικῆς Προστασίας, Γεν. Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, πού μποροῦμε ἀπό τώρα νά στείλουμε ἐπώνυμα τίς ἀπόψεις μας, τήν κριτική μας καί τέλος νά διατυπώσουμε τήν ἄρνησή μας γιά τήν παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ.

Στήν Ὀρθόδοξη Ρουμανία, χώρα πού ἀνήκει ἤδη στήν Ε.Ε. στίς ἑνορίες καί στά Μοναστήρια της συγκεντρώνονται χιλιάδες καί χιλιάδες ὑπογραφές, γιά νά δηλώσουν οἱ πιστοί τήν ἄρνησή τους πρός τήν προετοιμαζόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀντίστοιχη πρός τό δικό μας ΑΜΚΑ.

Ὁ ἅγιος γέροντας π. Iustin Pârvu τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Petru Vodā τῆς Ρουμανικῆς Μολδαβίας, πνευματικός πατέρας χιλιάδων Ρουμάνων, σάν τόν π. Πορφύριο, π. Παΐσιο, π. Ἰάκωβο, προετοιμάζει τούς πιστούς νά μή συνταχθοῦν στό ἀντίστοιχο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἀξιοθαύμαστο καί ἀξιομίμητο παράδειγμα γιά ὅλους μας ὁ ἁγιασμένος γέροντας πατήρ Ἰουστῖνος μέ ὅλα τά πνευματικά του τέκνα. Οἱ ἅγιες εὐχές του μαζί μέ τίς εὐχές ὅλων τῶν ἁγίων μας προσφάτων καί παλαιοτέρων νά συνοδεύουν καί νά κραταιώνουν ὅλους μας στήν Ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ ὁμολογία.Ολόκληρη η επιστολή του
Αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Κ.Κ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ


ΜΥΝΗΜΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.ΑΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΜΠΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΗΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΗΒΑΪΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ :
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κ.Κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΙ )

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α


ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΜΠΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ. ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.......

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ;


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...........
Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ .Απολυτίκιον Αγίου ΣπυριδώνοςΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Γεννήθηκε στην Κύπρο κατά το β΄ ήμισυ του Γ΄ αιώνα από φτωχούς γονείς, έμαθε λίγα γράμματα και ποίμανε τα πρόβατα του πατέρα του. Κατά παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας, συνελλήφθει κατά τον διωγμό του Μαξιμίνου (308 - 313), καταδικάσθηκε σε καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία της Κιλικίας, όπου έπαθε στον δεξί οφθαλμό και στο αριστερό πόδι. Μετά τον θάνατο του Μαξιμίνου, επανήλθε στην Κύπρο, νυμφεύθηκε και μετά τον θάνατο της γυναίκας του κλήθηκε στον επισκοπικό θρόνο της πόλη Τριμιθούντας. Απλός στους τρόπους και άκακος, ταπεινόφρων και αμνησίκακος και προς τους αυτούς κακούς ελεήμωνας και ευπροσήγορος, αναδείχθηκε ένας από τους ενδοξότερους άνδρες της Εκκλησίας και ενώ ακόμη ζούσε κλήθηκε Άγιος.

Οι ιστορικοί Σωκράτης και Σωζόμενος αφιέρωσαν ιδιαίτερα κεφάλαια στον βίο και στην πολιτεία αυτού του μεγάλου ιεράρχη, ο οποίος παριστάμενος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 με την θαυματουργική και απέριττη λαλιά του έλκυσε στην πίστη του Χριστού Εθνικό φιλόσοφο, δεινότατο παραστάτη του Αρείου. Πέθανε πιθανότατα το 344, το δ’ ιερό του λείψανο μετακομίσθηκε κατά τον Ζ΄ αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και κατά την άλωση της από τους Τούρκους το παρέλαβε να σώζεται ακέραιο και αναλλοίωτο ο ιερέας Γρηγόριος Πολύευκτος μαζί με το λείψανο της Αγίας Θεοδώρας και τα διέσωσε στην Παραμυθιά της Ηπείρου και από κει στην Κέρκυρα το 1460.
Αργότερα το λείψανο περιήλθε εκ κληρονομιάς στον ιερέα Γ. Καλοχαιρέτη και ως εκ τούτου στην οικογένεια Σταματέλλου Βούλγαρη, του οποίου οι απόγονοι το κατείχαν μέχρι και το 1925, οπότε περιήλθε στα χέρια της Εκκλησιαστικής αρχής της Κέρκυρας. Μέγας υπήρχε ο προς τον πολιούχο αυτό Άγιο της Κέρκυρας ο σεβασμός των Χριστιανών. Πάρα πολλά αφιερώματα και παντοία άλλα δείγματα τιμής και σεβασμού προς το ιερό αυτό λείψανο έδειξαν οι εκάστοτε πολιτικοί και στρατιωτικοί Βενετοί άρχοντες της Κέρκυρας, ο δε Πάπας ο Κλήμης ο ΙΗ΄ το 1717 διέταξε πανηγυρικά να τελείται η εορτή του σε όλες τις κτήσεις της δημοκρατίας της Βενετίας.

Η δική μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του στις 12 Δεκεμβρίου με ιδιαίτερη ακολουθία, τον λαμπρό κανόνα της οποίας εποίησε ο Θεοφάνης, η ρωμαϊκή δε στις 14 Δεκεμβρίου. Τον βίο του έγραψαν ο Θεόδωρος επίσκοπος Πάφου και ο Συμεών ο μεταφραστής, λόγους εγκωμιαστικούς ο Νικηφόρος Θεοτόκης, Μακάριος ο Κωφός, Διονύσιος Κόνταρης, Βησσαρίων Κεφαλάς, Αλέξανδρος Τροιβόλης Πιέρης και άλλοι, πολυάριθμες ακολουθίες αυτού μετά Κανόνων και Οίκων πολλούς εξέδωσαν διάφοροι από το 1684 μέχρι και σήμερα.

Πηγή: Παντελάκης Ε. Γ. Λυκειάρχης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Κβ΄, σελίδα 261

Κατά το έτος 1456 ο Γεώργιος Καλοχαιρέτης καταφθάνει στην Κέρκυρα και φέρνει μαζί του τα ιερά σκηνώματα του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδώρας. Μετά την Άλωση της Πόλης ο ευσεβής αυτός άνθρωπος, κατέχοντας άγνωστο πως τα λείψανα, τα διέσωσε και τα μετέφερε στην Παραμυθιά. Ύστερα για περισσότερη ασφάλεια του ιδίου και των λειψάνων, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα όπου και παντρεύτηκε Κερκυραία με την οποία απέκτησε τρεις γιους, το Μάρκο, το Λουκά και τον Φίλιππο (1).

Μετά τον θάνατο του ο Καλοχαιρέτης άφησε κληρονομιά στο γιό του Μάρκο το σκήνωμα της Αγίας Θεοδώρας και στο Λουκά και Φίλιππο τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Μάρκος το 1483 δώρισε το σκήνωμα στο Δήμο Κερκυραίων και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πρώτα στο ναό του Αγίου Λαζάρου και αργότερα στο ναό του Αγίου Νικολάου απέναντι από την Πόρτα Ρεάλε.

Με το σκήνωμα όμως του Αγίου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά, γιατί οι δύο αδελφοί θέλησαν να μεταφέρουν το λείψανο εκτός Κερκύρας, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμου του κερκυραϊκού λαού. Η υπόθεση μάλιστα εκδικάστηκε από την Ενετική Γερουσία, το ανώτατο δικαστικό όργανο του κράτους, η οποία και αποφάσισε ότι το λείψανο αποτελεί ιδιοκτησία των αδελφών, άρα διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να το μεταφέρουν όπου εκείνοι επιθυμούν. Τελικά όμως η μεταφορά δεν πραγματοποιήθηκε και το σκήνωμα γύρω στα 1524 κατέληξε στα χέρια του Κερκυραίου πολίτη Σταματέλλου Βούλγαρη ως προικώα δωρεά.

Πηγή: Νίκος Κοσκινάς, Τοπική Ιστορία της Κέρκυρας από τους μυθικούς χρόνους έως και το 1864, ΕΚΕΚ ΤΑ Κερκύρας, Π.Ε.Ε., Κέρκυρα 1999-2000, σσ. 21 - 22

Σημειώσεις

1. Ο ιστορικός Σ. Παπαγεωργίου στην «Ιστορία της Εκκλησίας της Κέρκυρας», υποστηρίζει ότι κάτοχος των Ιερών Λειψάνων ήταν ο Γρηγόριος Πολύευκτος, θέμα όμως που μάλλον έχει πειστική απάντηση ο Σ. Κατσαρός από το 1963 με την πραγματεία του «Όσα δε γράφτηκαν για τι σεπτό Σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος»

Πηγή κειμένων : http://www.apologitis.com/gr/ancient/agios_Spyridon_k.htm

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑλλες πηγές σχετικές με τον Άγιο Σπυρίδωνα

Ο άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός
Το καύχημα των ορθοδόξων (12 Δεκεμβρίου)


Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

ΜΑΣΟΝΙΑ - ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΟΛΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ - ΘΡΟΝΟΙ - ΣΤΟΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ......

Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ - ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ - KABBALAH


SATANISM


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ......

ΘΥΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝ
ΣΕ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ.......


Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΖΩΑ ,ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.

ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ.ΙΟΥΔΑΙΚΗ KABBALAH

Τα μυστικά της KABBALAH αποκαλύπτονταιΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ.....

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΡΙΝΙΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΠέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Καμία υπεξαίρεση στην διωκόμενη Ιερά Μονή Εσφιγμένου - Να σταματήσει ο απάνθρωπος αποκλεισμός της Ι.Μονής Εσφιγμένου.
Γράφει ο/η Αγγελιοφόρος - 23:10 - 16.12.09

Να μη γίνει καμία κατηγορία σε βάρος των ζηλωτών μοναχών της μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, οι οποίοι καταγγέλθηκαν για εκποίηση ακινήτων και υπεξαίρεση, προτείνει προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης ο αντεισαγγελέας Εφετών που χειρίστηκε την υπόθεση.

Την εντολή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης είχε δώσει ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Βασίλης Φλωρίδης, τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από καταγγελίες ότι εκποιούνται ακίνητα και υπεξαιρούνται χρήματα από την περιουσία της μονής Εσφιγμένου στο Αγιον Όρος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφτασαν από τα μέλη της νέας αδερφότητας, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε παράνομη μεταβολή ή πώληση ακινήτων που ανήκουν στη Μονή Εσφιγμένου, ενώ καταγγέλλεται ότι διακινήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μοναστηριού.

Δε στοιχειοθετείται...

Ωστόσο, ο αντεισαγγελέας Εφετών, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, στην πρότασή του ζητά την απαλλαγή των μοναχών σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση, απιστία και απάτη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του αναφέρει ότι δε στοιχειοθετείται το αδίκημα της απιστίας, καθώς από το 2002 και μετά οι ζηλωτές μοναχοί δεν έχουν την τυπική διαχείριση της μονής, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πρόταση, δε διαπιστώθηκε καμία υπεξαίρεση.

Μάλιστα, ο αντεισαγγελέας Εφετών αναφέρει ότι οι συγκεκριμένοι μοναχοί έχουν αρνηθεί κοινοτικές ενισχύσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στη μονή Εσφιγμένου είναι «ηλεκτρισμένη», καθώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία οι ζηλωτές μοναχοί χαρακτηρίζονται σχισματικοί, ενώ έχει διαταχθεί η απέλασή τους από το Αγιον Oρος.

Από την πλευρά της η ολιγομελής «νόμιμη» Συνοδεία που εκλέχτηκε από την Ιερά Κοινότητα διεκδικεί τη χρήση του μοναστηριού και ζητά επίμονα την απέλαση των ζηλωτών μοναχών.

Αναδημοσίευση από romfea.gr

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΔΙΩΚΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ , ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.Κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ......ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ.....ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΥΡΙΟ ΧΑΤΖΑΡΑ.ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ, COCA COLA , ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ!!!!. ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ "ΘΕΑΡΕΣΤΑ" ΑΥΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ.

ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ PROJECT BLUE BEAMΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.ΣΧΕΔΙΟ BLUE BEAM ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.....

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.


Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Επαναφορά Παλαιού Ημερολογίου στη Βουλγαρία;Επαναφορά Παλαιού Ημερολογίου στη Βουλγαρία;;

Γράφει ο/η Αιμίλιος Πολυγένης - 21:06
02.12.09

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας ίσως αποφασίσει υπέρ της επαναφοράς του Ιουλιανού ημερολογίου, που σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να εορτασθούν στις 7 Ιανουαρίου αντί για τις 25 Δεκεμβρίου.

Ηλικιωμένοι Αρχιερείς ξεκαθάρισαν ότι το 2009 η Βουλγαρία ίσως εορτάσει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου για τελευταία φορά, αν η Εκκλησία αποφασίσει να αποκηρύξει το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2009, η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πρόκειται να συνεδριάσει για να εξετάσει το αίτημα μιας ομάδας πιστών και του ιερέα τους από το χωριό Chelopechene, οι οποίοι ζητούν να εορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου.

Επίσης να αναφερθεί ότι η αίτηση των πιστών και του ιερέα, υποβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009.

O εντόπιος ιερέας Μάριος Δημητρώφ λειτουργούσε σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο τα τελευταία 20 χρόνια στην ενορία του, με ειδική άδεια του Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμου.Εκείνοι που έκαναν την αίτηση, υπενθυμίζουν ότι μια παρόμοια περίπτωση επαναφοράς του Ιουλιανού ημερολογίου το 1997 επέσυρε τη στήριξη 5 επισκόπων.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι η Βουλγαρία στράφηκε στο Γρηγοριανό ημερολόγιο στα 1916 και εορτάζει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου επειδή απεκατεστάθη «η εορτή των Χριστουγέννων» ως επίσημη αργία μετά το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Αναδημοσίευση από Romfea.gr


ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΩΣ....Σόφια - Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "Romfea.gr" στη Σόφια, η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισε να μην στείλει εκπροσώπους στην Συνάντηση της Μεικτής Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής για το Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από 16 έως 23 Οκτωβρίου 2009.

Συγκεκριμένα η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέτασε την επιστολή - πρόσκληση από τους διοργανωτές της Συνάντησης, και μετά από συζήτηση αποφάσισε να μην παρευρεθούν εκπρόσωποι της Βουλγαρικής Εκκλησίας.

Η συμμετοχή της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σ΄ αυτόν τον διάλογο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη από την Ιερά Σύνοδο, η οποία αναλύοντας λεπτομερώς παρόμοιες συναντήσεις και διασκέψεις που έγιναν στο παρελθόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιοι θεολογικοί διάλογοι μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών δεν οδήγησαν τουλάχιστον ούτε στην ελάχιστη συνδιαλλαγή Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Δογματικής.

Επίσης η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας εξέφρασε την προθυμία της, να συζητήσει στο μέλλον κατά την διάρκεια τέτοιων συναντήσεων άλλα κοινωνικά και ανθρώπινα προβλήματα.

Να αναφερθεί πως τέτοιες παρόμοιες συναντήσεις της Επιτροπής και των Υποεπιτροπών τις, έχουν γίνει στο Βελιγράδι, στη Ραβέννα, στη Ρώμη και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η τελευταία συνάντηση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου 2008 στον Άγ. Νικόλαο Κρήτης, με θέμα «ο ρόλος του επισκόπου Ρώμης στην κοινωνία της Εκκλησίας κατά την Α΄ Χιλιετία».

Ετικέτες