Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΦΑΤΝΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΟΝ , ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως

ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες

ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο

Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν

Κύριε δόξα Σοι.


3 σχόλια:

Ὁ πάροικος είπε...

Σήμερα ἔθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι νὰ μὴ λέγονται τὰ κοσμικὰ ''χρόνια πολλὰ'' ποὺ, ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, εἶναι μία εὐχὴ ἵσως καὶ ἐπιζήμια γιὰ κάποιους ἐν ἀμετανοησίᾳ εὐρισκομένους.
Τοῦτο δὲ διότι τί νὰ τὰ κάνῃ κάποιος ὅπου ἔχει ἀντίχριστον βίον τὰ χρόνια πολλὰ; (ὅπου συνηθίζουσιν οἱ κοσμικοὶ νὰ λένε). Νὰ προσθέσῃ ἁμαρτίαις ἐπάνω στὶς ἤδη βουνὸ γενόμενες.
Ἡ Ἀγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει τὰ πᾶντα τέλεια. Τὸ θέμα εἶναι κατὰ πόσον ἐμεῖς γνωρίζομεν τὰς παραδόσεις καὶ τὰς ἐφαρμόζομεν.
Αὐτὴν τὴν περίοδον λοιπὸν ἕως τῆς ἀποδόσεως τῶν Χριστουγέννων λέγεται ἡ προσφώνησις - ὁμολογία ''Χριστὸς ἐτέχθη'' καὶ ἀπαντᾷ ὁ συνομιλητὴς ''Ἀληθῶς ἐτέχθη ὁ Κύριος''. Ὅπως δηλαδὴ συμβαίνει καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα. Τὸ ἵδιον συμβαίνει καὶ εἰς ὅλας τὰς ἄλλας μεγάλας ἑορτὰς, π.χ. τῆς Μεταμορφώσεως (Χριστὸς μετεμορφώθη) - (Ἀληθῶς μετεμορφώθη ὁ Κύριος), κ.λπ.
Σήμερα αὐτὸ τὸ ἔθιμον τὸ ἀκολουθοῦσιν οἱ Σλαῦοι (καὶ οἱ Ῥῶσσοι ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι).

Λοιπὸν: Χριστὸς ἐτέχθη.

Ανώνυμος είπε...

AΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ(BINTEO)

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5335


TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ HARP(BINTEO)

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5334

Ανώνυμος είπε...

AΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ(BINTEO)

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5335


TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ HARP(BINTEO)

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=76&t=5334

Ετικέτες