Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.....ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.........ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ……Η αποστασία και η βλασφημία έχει ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια κάθε προηγούμενο. Στην Ρουμανία, " Ορθόδοξοι ιερείς " βγάλανε ένα βλάσφημο ημερολόγιο στο οποίο φωτογραφίζονται οι ίδιοι μαζί με άλλους άντρες και γυναίκες ημίγυμνοι έξω από εκκλησίες , δίπλα στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό , σε αγίους….. 
ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ......ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΗΜΙΓΥΜΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ....Η ΕΥΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜ!!!!
 ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.....
ΜΕ GAY ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ Η ΦΩΤΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΦΟΡΑΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ.
ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ.

ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ , ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ . ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.....Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ.

Μήπως το τέλος τελικά είναι πολύ ποιο κοντά από όσο το περιμένουν κάποιοι ;

ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ....

Ξεπεσμός τών κληρικών:‘Ο “Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός γράφει (οί κληρικοί τών εσχάτων καιρών θα γίνουν οί χειρότεροι καί ασεβέστεροι όλων )

‘Ο “Άγιος Κύριλλος λέγει «Θα ξεσηκωθούν επίσκοποι κατά επισκόπων καί κληρικοί κατά κληρικών». Το μίσος καί ό ξεπεσμός τών κληρικών θα είναι Τόσο μεγάλος, ώστε μόνον ελάχιστοι άπό τούς Ιερείς θα διατηρήσουν ακμαία τήν πίστιν των, θα τρέχωμε χιλιόμετρα νά συναντήσωμε καλό κληρικό. 


Οι περισσότεροι θα πέσουν ή στην σάρκα ή στο χρήμα «τότε σκανδαλισθήσονται Πολλοί καί αλλήλους παραδώσουσι καί μυνήσωσι άλλήλους (Ματθαίος).


‘Ο έκπεσών Εωσφόρος θά πολεμήση μέ μανία τούς ήγέτας τής έκκλησίας θά έκσπείρη ζιζάνια άπιστίας εις αύτούς ούτοι δέ θά ένδιαφέρονται μόνο διά τάς κοσμικάς προβολάς, τήν άπληστία τών ύλικών άγαθών καί έντυπωσιακών άμφιέσεων (αμφίων), τις αδιάκοπες φιλονικίες καί θά μεταβληθουν άπό ‘Άγγελοι τού Θεου ό-πως τούς αποκαλεί ό ‘Ιωάννης στην Άποκάλυψι σέ πύλας του “Αδου, όπου θά περάσουν γιά νά κολασθουν.


Αύτό όμως δέν θά πρέπει νά θορυβήση τό Χριστιανό, άλλά νά τόν δυναμώση νά άναλάβη τήν σκυτάλη τής ένημέρωσης τών συνανθρώπων του γιά νά μή σφραγισθούν μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου. ‘Ο Κοσμάς ό Αιτωλός γράφει «Κατά τάς έσχάτας ήμέρας ‘έχομεν άνάγκη άπό άποστόλους καί άπόστολοι είσαστε όλοι εσείς».

ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ...... 


ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΘΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ....

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες