Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4301 ΠΕΡΙ ΘΡΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ.....

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ  ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4301 ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ.
 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  , ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
 
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.....

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4301 ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ......

Σε συνέχεια προηγούμενης ακολουθίας σκέψεων και χωρίς να κατέχω το αλάθητο, παραθέτω και τις επόμενες προς διερεύνηση και επεξεργασία αλλά και άρση αυτών κατόπιν βάσιμης αποδεκτής επιχειρηματολογίας.

Εκ του αιτιολογικού του Ν.Δ. 4301 για το άρθρο 1, λαμβάνω τα εξής για εννοιολογικούς προσδιορισμούς της έννοιας θρησκείας, που παραθέτει ο νομοθέτης. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΘΡΟ 1

“”Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται ορισμός της έννοιας της θρησκείας καθολικά αποδεκτός (όταν μάλιστα αποτελεί αντικείμενο πολλών διαφορετικών επιστημών όπως η θεολογία και θρησκειολογία, η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία), φθάνοντας στο σημείο μερικές από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες θρησκείες να αρνούνται ακόμα και αυτό το χαρακτηρισμό για τη δική τους πίστη. Ωστόσο μερικά από τα βασικά στοιχεία της έννοιας αυτής, που την διαχωρίζουν από απλές φιλοσοφικές, ηθικές ή κοσμοθεωριακές αντιλήψεις, είναι η βεβαιότητα (πίστη) για την ύπαρξη μιας υπερβατικής δύναμης, η ανάγκη έκφρασης αυτής της πίστης με λατρευτικές εκδηλώσεις και η συμμετοχή του πιστού σε μια κοινότητα που τελεί υπό τις αυτές υπερβατικές αντιλήψεις (Αρχ. Τιράνων και Πάσης Αλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ) «Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού» Αθήνα 2004, σελ. 27 επ).

Έτερο στοιχείο μπορεί να είναι ένα δεσμευτικό για τον πιστό ήθος, ήτοι ένα συγκεκριμένο και οριοθετημένο τρόπο ζωής (ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΓΖΟΣ, «Θρησκειολογικό Λεξικό» Αθήνα 2000, σελ.242επ. και σε «Φιλοσοφικό – Κοινωνιολογικό Λεξικό», τόμος Β΄, Αθήνα 1995, λήμμα Θρησκεία, σελ. 278). 

Άλλως, θρησκεία εννοείται το σύνολο των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων και των κατά παράδοση τελούμενων πράξεων του ατόμου που αναφέρονται στο θεό. (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, «Η θρησκευτική ελευθερία», Αθήνα 1972, σελ.1)””. 

Η ανωτέρω παράθεση τυγχάνει ερμηνευτικός ορισμός για τις ανάγκες του νόμου, που προσδιορίζουν τον ορίζοντα του νομοθέτη, και που θα πρέπει να ληφθεί επ ακριβώς υπόψη από τους Πιστούς, προκειμένου κατά την πλήρη αποδοχή του να εξεταστεί εάν σφάλουν στα της Αγίας Ορθοδοξίας δόγματα. 

Τούτη η ανωτέρω ερμηνευτική διάταξη του νόμου για το άρθρο 1, είναι μία καινούργια πλάνη/αίρεση, ανάμεσα στα εκατομμύρια των αιρέσεων, που συγκεκριμενοποιεί ο νομοθέτης, για τις ανάγκες εφαρμογής του Νόμου, και αναρωτιέμαι εάν οι Άγιοι Πατέρες δώσανε μάχες για το “ιώτα” μεταξύ ομοούσιου και ομο(ι)ούσιου, πως θα βλέπανε το νέο αιρετικό κατασκεύασμα που θέλει υπό αυτού του προσδιορισμού να ενταχτεί υποχρεωτικά ο Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός

Κατόπιν αυτού αιτιολογικά και επιπρόσθετα, ο Νόμος 4301 ζητεί την υπεύθυνη δήλωση του Πιστού, που να υπογράφει και να δηλώνει, ότι ανήκει στο ένα και μοναδικό “θρησκευτικό νομικό πρόσωπο…” (άρθρο3). 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΘΡΟ 3
Εκ του σκεπτικού μου, που απορρέει από τον Νόμο, ο Πιστός υπογράφει ότι ανήκει στην νομική κοινότητα της θρησκείας που περιγράφεται ανωτέρω (ερμηνεία άρθρου 1), έστω και εάν η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης προσδιορίζει ως θρησκευτική κοινότητα, συγκεκριμένη Μητρόπολη Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. 

Η Αγία Πίστη μας είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αιρετικές πλάνες και απροσδιόριστους γενικευμένους σκοταδισμούς, και κατά συνέπεια στην ομολογία μας δεν δύναται να συμπεριλαμβάνονται αιρετικές αντίχριστες προσθήκες και προσδιορισμοί. Άρα λοιπόν κατά τη γνώμη μου, ο Πιστός με την υπεύθυνη δήλωση, ομολογεί ενυπόγραφα, ότι πιστεύει όλα τα αυθαίρετα, απροσδιόριστα και βλάσφημα κατασκευάσματα που προσδιορίζει ο νόμος στην ερμηνεία του, εφόσον στη δήλωση είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τον επιθετικό προσδιορισμό “θρησκευτική..”. 

Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει παραλάβει συγκεκριμένη Αγία Ομολογία κατά τις επιταγές των Αγίων πατέρων και δεν μπορεί να αλλάξει την Ομολογία του για κανένα λόγο, έστω και για τις ανάγκες του νόμου, άλλως χαρακτηρίζεται εκτός Αγίας Εκκλησίας. Επιπλέον αυτού και παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης κατά τις επιταγές του άρθρου 3, επιζητεί την κατάθεση της ομολογίας Πίστεως από τον οικείο λειτουργό μαζί με τα μέλη στο αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο, τούτο δεν καθιστά άκυρη την ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του Πιστού. 

Ο Πιστός στο μονομελές Πρωτοδικείο βρίσκεται με την ενυπόγραφη ομολογία του, και με την ομολογία Πίστης του Λειτουργού, που όμως δεν δύναται να είναι η Μίαν Αγίαν Ομολογίαν Της Αγίας Εκκλησίας Του Ιησού Χριστού, καθώς τούτο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο κατά την β παράγ του άρθρου 12

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΘΡΟ 12
Ακόμη και στην περίπτωση που ήταν δεκτή από τον νόμο η ομολογία Της Αγίας Εκκλησίας Του Ιησού Χριστού, δηλαδή παραλείπονταν η β. παραγ του άρθρου 12 ,και πάλι τούτη η ομολογία δεν θα ήταν ικανή να άρει την ενυπόγραφη βλάσφημη ομολογία ότι ο Πιστός ανήκει στην εκ του νόμου ορισθείσα Θρησκεία, διότι αντικρούεται στην Δεσποτική εντολή, “Οὐδεὶς δύναται, δυσὶ κυρίοις δουλεύειν”, άρα ουδείς δύναται να έχει δύο ομολογίες Πίστεως. 


Αναφορικά με το θέμα της απόκτησης Νέας Νομικής Προσωπικότητας για τους ΓΟΧ Ελλάδος σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νόμου, θα ήθελα να επισημάνω αυτονόητα ότι είναι σαν να ομολογούν ότι μέχρι τώρα τοιαύτη νομοθετική ρύθμιση και αναγνώριση δεν υπάρχει. Είναι σαν να ομολογούν ότι μέχρι σήμερα είναι παράνομοι, και ούτω δικαιώνονται και καλώς έγιναν και γίνονται οι μέχρι τώρα άδικοι και παράνομοι διωγμοί των. Με άλλα λόγια τέτοια νομική αναγνώριση δεν θα αποτελέσει νομιμοποίηση τούτων αλλά νομιμοποίηση της εναντίων των παρανομίας. 

Η Αγία Εκκλησία Του Ιησού Χριστού στην Ελλάδα πάντως, τυγχάνει απόλυτης νομιμότητας. Κατόπιν όλων των ανωτέρων, συμπεραίνω ότι ο οποιοσδήποτε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που ανήκει στο Θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε Ιεράς Μητροπόλεως ΓΟΧ κατά τις αυστηρές επιταγές του Νόμου 4301, θεωρώ ότι είναι άρνηση Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως. 

Π.Μ 

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.......

@Προστέθηκε στις 17/12/2014 - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Γ.Ο.Χ ΜΑΚΑΡΙΟΣ :  ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.....

 


ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.....


ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ........ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ , ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.....

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Νομοσχέδιον τον υπουργείου Παιδείας έπιβάλλει τον πολιτικόν οικουμενισμόν εις τήν Χώραν μας.....  
 


Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΤΑΣ ΣΕΚΤΑΣ, ΤΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ.....

Εάλω η Ορθόδοξος ταυτότης της Ελλάδος, άφού μέ τριακοσίας υπογραφάς και άπόφασιν τον Πρωτοδικείου θά άναγνωρίζωνται θρησκευτικαί κοινότητες μέ « Εκκλησίας.» εύκτηρίους οίκους, κατασκηνώσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς, διά νά κάμνουν την προπαγάνδα των

Θά γεμίση η Χώρα μέ τζαμιά, «Εκκλησίας» άλλοθρήσκων, άνατολικών θρησκειών καί αιρετικών Χριστιανικών «Εκκλησιών» ώς είναι ο παπισμός, η άγγλικανικη «έκκλησία», οι κόπτες, τούς οποίους βαπτίζει Ορθοδόξους, οι άρμένιοι (μονοφυσίτες), τούς οποίους παρουσιάζει Ορθοδόξους κ.λπ. 

Η κυβέρνησις άπεφάσισε να ταυτισθή μέ τά υπόγεια ρεύματα τής Αμερικής και τής Νέας Εποχής προωθούσα τόν Πολιτικόν Οικουμενισμόν, ό οποίος είναι παράλληλος μέ τόν θρησκευτικόν, ο όποιος ισοπεδώνει τήν Ορθοδοξίαν καί άναγνωρίζει ολας τάς αίρετικάς «Εκκλησίας» ώς κανονικάς και σωζούσας, ένώ έπιβάλλει τάς συμπροσευχάς μέ Ιουδαίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστάς, Ίνδουϊστάς μέχρι και μέ τους Ιθαγενείς τον Αμαζονίου, πού προσκυνονν τόν ήλιον, τήν πέτραν ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 

Η ένοχος σιωπή τής Διοικούσης Εκκλησίας, ή όποία έχει παραδοθή εις τούς πολιτικούς έξουσιαστάς καί δέν άντιδρά. Ενδιαφέρεται μόνον διά νά λειτουργή ή Εκκλησία ώς Ερυθρός Σταυρός και άδιαφορεί προκλητικώς διά τήν διατήρησιν τής Ορθοδόξου ταυτότητος τής Ελλάδος


ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ......

Τίτλος : Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις

Τύπος : Νόμος Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Επιτροπή : Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 

Αριθμός Φεκ : 223 Α'/07.10.2014 

Αριθμός Νόμου 4301
   
Ημ. Κατάθεσης : 18/09/2014 

Εισηγητές : Άννα Καραμανλή , Ιωάννης Αμανατίδης .


ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ.....

Άρθρο 2 - Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο

Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότητας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα.  

Άρθρο 7 - Περιουσία νομικού προσώπου 

1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησής του.

2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολογίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του. Αλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.

Άρθρο 9 - Ίδρυση ευκτήριων οίκων και ησυχαστηρίων 

Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν οπουδήποτε εντός της Επικράτειας, επ’ ονόματί τους και ως παραρτήματά τους, ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης, δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ( Ημ. Ψήφισης 1/10/2014 ) :


Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής

( Καντε κλίκ πάνω στις ημερομηνίες αν θέλετε να μεταφερθείτε στην σελίδα της βουλής όπου αναφέρονται τα λεπτομερή στοιχεία των συνεδριάσεων)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/09/2014 14:00 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/09/2014 12:00

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/09/2014 17:00 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/09/2014 09:30 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.....

Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2014 ΜB'


Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2014 ΜΓ' (Α' Μέρος)

Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2014 ΜΓ' (B' Μέρος)ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ.......Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ , ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.


Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 , ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥ , Η ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ.

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.......
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Η ΖΩΣΑ ΠΙΣΤΗ


ΤΕΛΟΣ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ..... 


ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ,ΟΣΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ , ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ; 


ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ......


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ

Ο ΟΛΕΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ "ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ.....Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 .......ΠΑΠΑΣ ,Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΓΗ.....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες