Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΑΦΘΑΡΤΟ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ - Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......

 ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ  Επισκόπου Ρίτσμοντ και 
Μεγάλης Βρετανίας Κωνσταντίνου Εσένσκυ, της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς
Όπως ενημερωθήκαμε, το λείψανο του Επισκόπου Ρίτσμοντ και Μεγάλης Βρετανίας Κωνσταντίνου Εσένσκυ, της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς, βρέθηκε άφθαρτο κατά την εκταφή του. 

Ο Άγιος αυτός Επίσκοπος κοιμήθηκε τον Μάιο του 1996 (όταν η Ρωσική Διασπορά δεν κοινωνούσε με τα οικουμενιστικά Πατριαρχεία) και στην εξόδιο ακολουθία του συμμετείχε και ο Μητροπολίτης της Συνόδου μας Σεβασμιώτατος Έτνα κ. Χρυσόστομος. 

Ο Επίσκοπος Κωνσταντίνος είχε λάβει μέρος στις χειροθεσίες των Ματθαιϊκών Επισκόπων Καλλίστου και Επιφανίου το 1971 και είχε υπογράψει το Ανάθεμα κατά του Οικουμενισμού το 1983.

( Πρόσθετες σημειώσεις από το BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  τὸ 1969 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἐπὶ τοῦ νέου Προέδρου της, Μητροπολίτου Νέας Ὑόρκης Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Θαυματουργοῦ (ἔχει ἄφθαρτα λείψανα), ἐξέτασε, ἀνεγνώρησε καὶ ἐπεσφράγησε τὰς χειροτονίας τῆς Ἀκακιακῆς ΠαρατάξεωςΤὸ 1970 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπὶ Μητροπολίτου Ἁγίου Φιλαρέτου ἔστειλε τὸν Ἐπίσκοπο Μανχάτταν κ. Λαύρον (Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) εἰς τὴν Ἑλλάδα ὄπου συλλειτούργησε μετὰ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀκακιακῆς Παρατάξεως. Τὸ 1971 μία ἐξαρχία Ἀκακιακῶν Ἐπισκόπων ἐμετέβησαν εἰς Ἀμερικὴν ὅπου συλλειτούργησαν καὶ συνεδρίασαν Συνοδικῶς μετὰ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.


 Τὸ 1971 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ματθαιϊκῆς Παρατάξεως ἔστειλε ἐξαρχία εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἵνα ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν καὶ κοινωνίαν μετὰ τῶν Ἐπισκόπων τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς. Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς ἐδέχθη τὴν Ὁμολογία Πίστεως που ἔθεσε ἡ Ματθαιϊκὴ ἐξαρχία καὶ, κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἰδίων τῶν Ματθαιϊκῶν, ἐξέτασε τὸ θέμα τῆς ὑφ’ ἑνός χειροτονίας. 

 

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἀπεφάσησε νὰ ἀναγνωρίσῃ τοὺς Ματθαιϊκοὺς Ἐπισκόπους ὡς ἔγκυρους ἀλλὰ μὲ ἐπισφράγησιν τῆς συγχωρετικῆς εὐχῆς μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν δύο Ἐπισκόπων διὰ νὰ ἔλθη εἰς ὕπαρξιν ἡ μή γενομένη «μαρτυρία» δύο ἑτέρων ἐπισκόπων εἰς τὸ ἤδη γενομένον καὶ ἀναγνωρισμένον μυστήριον τῆς ἑν 1948 χειροτονίας τοῦ Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος κ. Σπυρίδωνος Πάσιου. 

Ἡ Ματθαιϊκὴ Ἐξαρχία ἐδέχθη τὴν πρότασιν ταύτην πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἐξοτερικῆς κανονικότητος τῆς Παρατάξεώς της, καὶ ὅλοι οἱ Ματθαιϊκοὶ Ἐπίσκοποι εἰς τὴν Ἑλλάδαν ἐπίσης ἐδέχθησαν τὴν συγχωρετικὴν εὐχὴν μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν καὶ ἑόρτασαν πανηγηρικῶς τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς.
 

Δυστυχῶς ὅμως, δύο πλανεμένοι λαϊκοὶ, ὁ κ. Μηνᾶς Κοντογιάννης καὶ ὁ κ. Ἐλευθέριος Γκουτζίδης ἐπαρερμήνευσαν τὴν ἔννοια τῆς ὡς ἄνω «ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν» («χειροθεσίας») νομίζοντας ὅτι ἀφορὰ εἰς ἀναχειροτόνησιν, καὶ ἔσειραν ὁπίσω τους πολλοὺς ὁπαδοὺς. Οὔτοι ἐδιαμαρτύροντο ἔναντι τῆς ἀποδοχῆς τῆς λεγομένης «χειροθεσίας» καὶ ἐζητούσαν τὴν Ἱεραρχίαν νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι τάχα «ἔσφαλε» καὶ «ἔπεσε» λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς τῆς χειροθεσίας.

Ἑπίσης οἱ δύο οὔτοι ἐχθροὶ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἐκατέγκελλαν τοὺς Ἐπισκόπους Κορινθίας κ. Κάλλιστον Μακρῆν καὶ Κιτίου κ. Ἐπιφάνιον Παναγιώτου καὶ τὸν πολιὸν Πρωτοσύγκελλον π. Εὐγένιον Τόμπρον ὅτι δήθεν «ἐπρόδωσαν» τὴν Ὁμολογίαν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν λόγῳ τῆς μεταβάσεώς των εἰς Ἁμερικὴν διὰ τὴν ἕνωσιν καὶ ἐνήσχυσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Δυστυχῶς οἱ δύο λαϊκοὶ «θεολόγοι» κ. Μηνᾶς Κοντογιάννης καὶ κ. Ἐλευθέριος Γκουτζίδης ἐκατάφεραν νὰ ἐπιβάλουν τὴν σατανικὴν καὶ καταστροφικὴν διὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα προπαγάνδα των ἐπὶ τῆς Συνόδου τῶν Ματθαιϊκῶν. Ἐπροκάλεσαν μίαν «ἐπανάστασιν» ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς Συνόδου που ὁδύγησε εἰς τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετὰ τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς


Η ιερά σύνοδος της Ελλαδικής εκκλησίας λέει ότι τα μυστήρια των ιερών συνόδων των Γ.Ο.Χ που έχουν αποστολική διαδοχή από τους ΄Ρωσους της διασποράς και μάλιστα πριν αυτοί ξεκινήσουν να έχουν κοινωνία με τις εκκλησίες που είναι μέσα στον οικουμενισμό , είναι άκυρα....ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ )

Το γεγονός της αφθαρσίας του λειψάνου του Αγίου αυτού Επισκόπου Κωνσταντίνου είναι σύμφωνα με Επίσκοπο της Συνόδου μας "μια απάντησι από Θεού στην τρομερή σύγχυση της σήμερον"!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ......
ΦΩΤΟ 1η
ΦΩΤΟ 2η
ΦΩΤΟ 3η
ΦΩΤΟ 4η
ΦΩΤΟ 5η
ΦΩΤΟ 6η
ΦΩΤΟ 7η
ΦΩΤΟ 8η
ΦΩΤΟ 9η

ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ''ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΕΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΥΠΑΡΚΤΗ, ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗ!!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :http://eadiocese.org/News/2014/dec/bpconstantine.en.htm 


ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΦΩΤΟ : ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ ΚΑΙ  HOLY TRINITY MONASTERY JORDANVILLE NEW YORK

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ......

On Monday, December 1, the reburial of His Grace, Bishop Constantine (Essensky), once vicar of the Eastern American Diocese, was held at Holy Trinity Monastery in Jordanville, NY. Bishop Constantine fell asleep in the Lord on May 31, 1996, at "Christ of the Hills" Monastery in Blanco, TX. All of the work in organizing the exhumation and transfer of the body to Holy Trinity Monastery, as well as preparing the reburial, was taken up by the monastery’s abbot, Archimandrite Luke (Murianka), along with the brethren. At 1:00 PM, the coffin with the hierarch’s body arrived at the cathedral, and was taken into the church to the peal of bells. 
Upon opening the casket, the gathered clergy, monastery brethren, seminarians, and faithful laity could see the hierarch’s incorrupt body, which was especially remarkable, explained Fr. Luke, considering that Bishop Constantine’s resting place had been entirely flooded, which had caused his former coffin and his vestments to be eaten away. 

The panihida for the reposed bishop was led by His Eminence Hilarion, Metropolitan of Eastern America and New York, First Hierarch of the Russian Church Abroad. His Eminence was co-served by Fr. Luke, Archpriest Victor Potapov (dean of the South, rector of St. John the Baptist Cathedral in Washington, DC), Archpriest Serge Lukianov (Eastern American Diocesan secretary), Archpriest Michael Taratuchin (rector of St. John of Kronstadt Memorial Church in Utica, NY), Archpriest Alexis Duncan (rector of Nativity of the Mother of God Church in Albany, NY), Archpriest Alexandre Antchoutine (member of the Diocesan Council, rector of Holy Virgin Intercession Church in Glen Cove, NY), and monastery clerics Hieromonks Cyprian (Alexandrou) and Gabriel (Astrahankine), Hierodeacon Seraphim (Nikoloski), and Deacon Peter Markevich. Before the start of the panihida, Metropolitan Hilarion, who knew Bishop Constantine personally, addressed those gathered with a brief sermon, in which he touched on the hierarch’s earthly journey. His Eminence noted the inclination of the hierarch’s soul to spiritual struggle, his prayerful attitude, and his love of fasting. 

But the reposed hierarch left memories of himself not only in the hearts of the clergy and parishioners, but also in the adornment of churches in the Russian Diaspora. Assigned to Holy Virgin Intercession Church in Glen Cove, Fr. Emmanuel Essensky, making use of his gifts as an iconographer and woodcarver, transformed the former garage into a marvelous church. Upon his consecration to the episcopacy, he labored much in Australia, America, and England. Prone to poor health, Bishop Constantine nevertheless augmented his spiritual labors throughout his entire life. Metropolitan Hilarion buried Bishop Constantine in 1996, when the former was still Bishop of Manhattan, and underscored that the remains being seen by those present are in the same condition today as they were at the time of the hierarch’s burial in 1996. 

When the monastery in Texas was closed, the Synod of Bishops discussed several times the issue of reinterring Bishop Constantine’s remains in "a livelier place," where prayer was being offered regularly. His Eminence thanked Archimandrite Luke for his labors in unearthing the coffin and transferring the hierarch’s remains to Holy Trinity Monastery. Upon completion of the panihida, Fr. Victor Potapov addressed the worshippers, calling the event "an historic one, about which we will tell our grandchildren and future generations." Fr. Victor reminded those gathered that the second rector to serve in the Washington community founded by St. John of Shanghai after the holy hierarch himself was Fr. Emmanuel Essensky; and, despite the fact that he did not serve there long, along with St. John he helped provide a righteous beginning for the future cathedral. Fr. 

Victor noted that, unfortunately, very few written records of Bishop Constantine’s life remain in existence, and called on those who were especially close to him to write down their impressions of the bishop, and called on all of us to pray for the repose of his soul and hope that "Bishop Constantine will answer us with active help, and in the future the will of God will be fulfilled and he will become a visible saint of the Russian Orthodox Church." Gathered at the panihida were those who knew Bishop Constantine personally. 

Deacon George Temidis (member of the Diocesan Council, cleric of Nativity of the Mother of God Church at the New Kursk Root Hermitage in Mahopac, NY), remembers the ever-memorable hierarch when he was still a parish priest in Glen Cove: he baptized Fr. George as a child, and was his first confessor. Fr. George was four years old when he first served in the altar with Fr. Emmanuel, during Paschal Vespers, and from then on remembered him as a man "of emotion, very sensitive, an ascetic who ate barely anything; he concentrated on prayer, and at confession it felt as though he felt and bore our every sin, not only spiritually, but physically, as well." For four years, Fr. Michael Taratuchin served as subdeacon to Bishop Constantine in London. With his blessing, Michael enrolled in Holy Trinity Seminary in Jordanville. Fr. 

Michael remembers Bishop Constantine as a humble hierarch, a man of prayer, who had the gift of tears, and would often weep during the Eucharistic Canon. Fr. Michael noted that Bishop Constantine would lead by example, and was always ready to help those in need wherever he was serving, across three continents. 

Bishop Constantine was interred next to Bishop Alexander (Mileant) of Buenos-Aires & South America in the monastery cemetery behind the altar of Holy Trinity Cathedral, where many hierarchs of the Russian Church Abroad are buried, along with the monastery’s senior-most brethren. The most recent of the monastery’s inhabitants to be interred in this section of the monastery cemetery was the fellow laborer and concelebrant of the ever-memorable Metropolitan Laurus – Archimandrite Flor (Vanko), who reposed on September 4, 2012. 


ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ...... 


ΗΧΗΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ - Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.. 


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ......

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΓΟΧ - Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΘΙΚΑ . ΑΛΗΘΕΙΕΣ ,ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ ( Κατά Ιωάννην Η΄ - 32 ) 


῾Ο ἀείμνηστος ῾Ομολογητὴς Μητροπολίτης Φιλάρετος, Πρωθιεράρχης τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες