Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΟΡΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ..... ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ...... ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ..... Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ... Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.....Από το ιστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.....

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ - Οἱ διώξεις ἀντιοικουμενιστῶν Μοναχῶν καί Ἱερέων καλά κρατοῦν! Φανάρι καί δυστυχῶς μερίδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καταδιώκουν τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη γιά τά ὀρθόδοξα φρονήματά του!Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ σᾶς παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη καί Προϊσταμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Γεροντία αὐτῆς, μέ κοινοποίηση στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν δίωξή του ἀπό τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἀλλά δυστυχῶς καί ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς ἰδίας! 

Οἱ ἀντικείμενοι Γέροντες τῆς Γεροντίας δέν μπῆκαν κἄν στόν κόπο νά διαβάσουν τήν ἀπολογία-ὀμολογία τοῦ Γέροντος Σάββα, γι' αὐτόν τόν λόγο διοχετεύεται στήν δημοσιότητα, μήπως ἀποφασίσουν νά τήν διαβάσουν, ὡς ὄφειλαν, τελικά, ἔστω καί κατ' αὐτόν τόν τρόπο! 

Ἀντιθέτως, ἡ πλειοψηφία τῆς Γεροντίας σπεύδει βιαστικά νά συμπλεύσει μέ τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, μέ πιθανή τιμωρία τοῦ Γέροντος Σάββα ἄν δέ ζητήσει συγνώμη γιά τά ἀντιοικουμενιστικά του φρονήματα...ἄκουσον, ἄκουσον! ἡ ὁποία ἐπίκειται νά εἶναι πιθανή ἀποβολή του ἀπό τήν Προϊσταμενία, ἐνῶ παράλληλα αἰωροῦνται σενάρια περί ἀφορισμοῦ, ἀποσχηματισμοῦ (ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα;...) καί ἀποπομπῆς του ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας! 

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅλως τυχαίως..., θυμήθηκε στήν παροῦσα χρονική φάση ξαφνικά καί μετά ἀπό πεντέμισυ χρόνια!ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή διαμαρτυρία ἀπό τό παρελθόν τοῦ Γέροντος Σάββα, διόλου τυχαῖα, μιά πού τόν ἔχει συνδέσει μέ τήν πρό ὀλίγων μηνῶν σύνταξη καί κυκλοφορία τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ περιοδικοῦ: "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"! 

@BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ : Το περιοδικό το βρήκαμε στην ιστοσελίδα της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ.....Τό ἐν λόγῳ περιοδικό πού ξεσκεπάζει τόν οἰκουμενισμό μέ τρανταχτές ἀποδείξεις, ὡς γνωστόν, ἔκανε καί συνεχίζει νά κάνει θραύση σέ κληρικούς καί λαϊκούς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, στό ἐξωτερικό καί στό διαδίκτυο καί τό ὑπογράφουν 4 Ἡγούμενοι μετά τῶν Συνοδειῶν αὐτῶν καί ἑκατοντάδες Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους! 

Παρόλ' αὐτά, ὁ Γέρων Σάββας διώκεται, ἐπί ἑτέρᾳ καί ἀνυποστάτῳ καί ἀκαθορίστῳ προφάσει..., προφανῶς, ὅμως, ὡς θεωρούμενος "ὑπεύθυνος-ἐγκέφαλος" ἐκ τοῦ Φαναρίου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι καί Ἁγίῳ Ὄρει συμπλεόντων οἰκουμενιστῶν, ἤ δειλῶν νά ὁμολογήσουν τήν Ἀληθινή Πίστη γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους πού αὐτοί γνωρίζουν! 

Λυπούμεθα πού τό ἄλλωτε φωτεινό Ἅγιον Ὄρος ἔχει μετατραπεῖ, ἀπό κάποιους γέροντες καί μοναχούς, ἀπό νοητός ἥλιος φωτός Χριστοῦ σέ σελήνη δύο ὄψεων: μίας φωτεινῆς καί μίας σκοτεινῆς! 

Προφανῶς, ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τά οἰκουμενιστικά φρονήματα καί ὀλισθήματα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν λοιπῶν ρασοφόρων καί θεολόγων συζυγούντων μετά τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν ἀλλοδόξων-κακοδόξων, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζί μέ τήν στάση τους ἐνορχηστρώνουν καί συνδράμουν τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς Παγκόσμια Θρησκεία τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου! 

Φανάρι καί λοιποί (δυστυχῶς καί ἀπίστευτο καί ἐξ Ἁγίου Ὄρους), ἔχετε κατασκανδαλίσει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε μέ τά ἀντορθόδοξα φρονήματά σας, εἴτε μέ τήν δειλία καί ἐφάμαρτη σιωπή σας κι ἐπιπλέον μέ τό προκλητικό θράσος σας νά διώκετε αὐτούς πού φρονοῦν ὀρθῶς καί σᾶς χαλοῦν τά "σχέδια" καί τήν "ἡσυχία" σας! 

Τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, συντασσόμαστε μέ τόν ἀξιόλογο καί σεβαστό Γέροντα Σάββα Λαυριώτη καί θά τόν ἐνισχύσουμε μέ ὅποιον τρόπο ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόσο γιά τίς περιπέτειες στίς ὁποῖες τόν ἔχουν ὑποβάλλει ἀδίκως, ὅσο, κυρίως, γιά τό ὀρθά φρονήματά του καί "ἑπόμενα τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", πού θά ἐπιθυμούσαμε ἐναγωνίως νά εἶχαν ὁ Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος καί ὅλοι οἱ ρασοφόροι! 

Οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα, βεβαίως, τοῦ φοροῦν χωρίς νά τό καταλαβαίνουν πνευματικά παράσημα. Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας ὅμως, ὀφείλουμε τήν δημόσια ὁμολογία τῆς ὀρθῆς Πίστεως ἐν παντί καιρῷ, καθώς καί τήν ἔμπρακτη ὑποστήριξη τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί πατρός, ὅπως καί παντός διωκομένου ὑπέρ Πίστεως, συγχρόνως καί τήν ἀγάπη πρός ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, διά τῆς ἐνημερώσεως, ὥστε νά γνωρίζουν ὅτι οἱ διώξεις καλά κρατοῦν καί δυστυχῶς, προέρχονται δριμύτερες ἀπό τούς "οἰκιακούς"! Νήφετε καί ἔσεσθε ἕτοιμοι. Κάπου παρακάτω ἔρχονται καί ἄλλες διώξεις (ἱστολογίων καί λαϊκῶν), ἰδιαίτερως ὅταν ξεμπερδέψουν μέ τούς "ἐνοχλητικούς" ρασοφόρους! 

Εἴθε νά μετανοήσουν οἱ διῶκτες τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη, ἀπό τόν ὑψηλότερο ἕως τόν χαμηλότερο καί νά μιμηθοῦν τό ὀρθόδοξο ἦθος του. Ἐπίσης, νά μᾶς θυμίσουν ὅτι ἔχουμε πατέρες κι ὅτι δέν εἴμαστε ὀρφανοί καί νά πάψουν νά μᾶς κατασκανδαλίζουν ἐπί ἔτει...καί ἔτι!... 

Παραθέτουμε τήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη σέ μορφή pdf:
π.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 28-12-14 ''H ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ...

 

@ BLOG -ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ..... 

Ο π.Σάββας ο Λαυριώτης κάνει τον ομολογιακό του αγώνα ,αλλά δεν έχει διακόψει την μνημόνευση του αρχιαιρεσιάρχη οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου για τους λόγους που αναφέρει και στο παραπάνω βίντεο.

Πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα σας μεταφέρουμε από το BLOG : ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ τα λόγια του γέροντα Σάββα περί του υποχρεωτικού της αποτοιχίσεως από τους λυκοποιμένες ψευτοδιδασκάλους , αρχιαιρεσιάρχες , οικουμενιστές του ΠΑΠΑ....

Ὁ π. Σάββας ρωτήθηκε ἂν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ἢ δυνητικὸς ὁ ΙΕ΄ Κανόνας

Ἀπάντησε ὅτι, ἂν ὁ Κανόνας ἀναφέρει τὴν λέξη αἵρεση, τότε εἶναι καὶ θέμα σωτηρίας, διότι ἡ αἵρεση εἶναι χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἡ αἵρεση εἶναι βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Αὐτὰ καὶ μόνο καθιστοῦν ὑποχρεωτική τὴν διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου. Εἶχα διαβάσει στὸ Ἡμερολόγιοποὺ λεγόταν τὸ «Ἄγγελμα τῆς Ἡμέρας», εἶπε, ὅτι «ὁ Χριστιανὸς δὲν ὀφείλει νὰ ἐκλέγει μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ, ἀλλὰ μεταξὺ καλοῦ καὶ ἀρίστου». 

Ὅταν πρόκειται, λοιπόν, γιὰ κληρικὸ ποὺ συναντάει αὐτὴν κατάσταση, Ἐπίσκοπος νὰ κηρύττει αἵρεση, τί ἐπιλογὴ ἔχει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; Νὰ κρατήσει τὴ βάση καὶ νὰ ἀφήνει τὴν αἵρεση νὰ κηρύττεται; Ἔ, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ὅταν δηλ. ἕνας Ποιμενάρχης κηρύττει τὴν αἵρεση, ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα ἐπὶ τοῦ Ποιμνίου. 

Δηλαδή, ἀφήνουμε τὸ Ποίμνιο νὰ δηλητηριάζεται, ἀφήνουμε τὸ Ποίμνιο νὰ τὸ ποτίζει ὕδωρ ἀνατροπῆς τῆς Πίστεως; Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὴ ἡ ἀδράνεια; Ἐπειδὴ δόθηκε κάποτε αὐτὴ ἡ σοφικίστικη ἑρμηνεία τῆς δυνητικότητος σ’ αὐτὸν τὸν Κανόνα. 

Μὰ εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ θεσπίσει δυνητικὸ Κανόνα; Θὰ μποροῦσε ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ ἀφήσει ἔτσι τὸ πρᾶγμα. Μὰ εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀφήνει ἔτσι τὴν αἵρεση χωρὶς νὰ σοῦ πεῖ νὰ λάβεις τὰ μέτρα σου; (νὰ σ’ ἀφήσει νὰ κοινωνεῖς) μὲ τοὺς αἱρετικούς, νὰ μὴν ἀποτειχισθεῖς; Καὶ γιατί νὰ ἐπιλέξουμε τὴ βάση καὶ νὰ μὴν ἐπιλέξουμε τὸ ἄριστα; 

Σήμερα ἡ αἵρεση εἶναι ὁλοφάνερη, ἡ προδοσία τῆς Πίστεως καραμπινάτη. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν ἀμφισβητήσει, γιατὶ τώρα ὐπάρχει καὶ ἡ τηλεόραση καὶ τὰ βλέπουμε αὐτὰ τὰ πράγματα μὲ τὰ μάτια μας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι. Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ὅτι κάποιος, ἢ ὁ δημοσιογράφος, δὲν μοῦ τὸ μετέφερε σωστά καὶ εἶναι ἐλλιπεῖς οἱ πληροφορίες κι ἔχουμε βγάλει στραβὲς κρίσεις. 

Βλέπουν λοιπόν οἱ Μητροπολίτες νὰ παραβαίνονται τόσοι Κανόνες (ἀπὸ τὸν Πατριάρχη) καὶ κάθονται καὶ τὸν ἀνέχονται, καὶ τὸν προσκαλοῦν καὶ στὴν Μητρόπολή τους γιὰ νὰ δώσει αὐτὸς εὐλογίες στὸ Ποίμνιο; Εἶναι σοβαρὰ πράγματα αὐτά; Μά, λέει κάποιος (Ἐπίσκοπος)· μόνος μου θὰ τὸ κάνω; Μόνος σου. 

Πρέπει νἄχεις καὶ παρέα γιὰ νὰ κάνεις τὸ καλό; Γιὰ νὰ τηρήσεις μιὰ Ἐντολὴ πρέπει νὰ βρεῖς καὶ συνεργάτες; Ἅμα δὲν βρεῖς δὲν τὴν τηρεῖς; 

Μπορεῖ, ἂν ἐσὺ νὰ κάνεις τὴν ἀρχὴ καὶ νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι. Καὶ ἀναλογίζουμε, τοσα χρόνια, ἰδίως ἀπὸ τὸ 1969 ποὺ παρακολουθῶ αὐτὰ τὰ γεγονότα, καὶ τὸ κακὸ καλπάζει, μεγενθύνεται. Ἐδοκίμασες κάτι, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ποὺ λὲς διαμαρτυρία ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Βλέπεις ὅτι δὲν πετυχαίνει. Ἀπέτυχε αὐτὴ ἡ μέθοδος. Δὲν πρέπει ν’ ἀλλάξεις συνταγή; Πάλι τὸ ἴδιο θὰ λές; Θὰ διαμαρτυρηθοῦμε καὶ θὰ διαμαρτυρηθοῦμε! Λές, αὐτὸ διδάσκουν καὶ οἱ σύγχρονοι Γεροντάδες! 

Μὰ δὲν νομίζω νὰ ἔχει γράψει παλαιότερα αὐτὰ ὁ π. Θεόδωρος ὁ Ζήσης (νὰ ἀκοῦμε δηλ. τοὺς Γεροντάδες) ὅταν ὁμιλοῦν καθαρὰ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες. Θυμᾶμαι τὸν μακαρίτη τὸν Δημήτριο Παναγόπουλο ποὺ ἔλεγε, εἶναι δογματικὸς ὁ Χριστός, δὲν εἶναι φιλανθρωπία, δὲν εἶναι σωματεῖα, δὲν εἶναι… Ἐκήρυτταν οἱ Ἀπόστολοι τὴν Θεότητα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χρειάζεται, λοιπόν, τὸ Δόγμα νὰ τὸ προσέχεις…


ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ,ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥΣ......
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ..... 


Η ΕΣΧΑΤΗ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.....ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ - ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.


ΕΚΤΑΚΤΟ.....ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.....ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - 666 - ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - Α.Μ.Κ.Α - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α ΜΕ Α.Φ.Μ - ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες