Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ - ΜΟΝΑΧΟΙ - ΜΟΝΑΧΕΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ
ΠΑΤΕΡΕΣ & ΜΟΝΑΧΟΙ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ


30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΣΙΝΑ
Βίντεο 1οΒίντεο 2οΒίντεο 3ο

ΓΕΡΟΝΤΙΣΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΑΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
‘’ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ’’


Κατά τάς αρχάς του 18ου αιώνος διεδίδετο εις την Ρουμανίαν
ότι το το ετος 1848 θα εγγίνετο το τέλος του κόσμου.

Δι’ αυτό ο Αγιος Καλλίνικος (1787-1868), ηγούμενος τότε της ι.μονής
τσερνίκας δεν απεφάσιζε να κτίση την νεα Μονήν του Αγιου Γεωργιου.

Μίαν νύκτα του 1832, ενώ προσύχευτο ,μεταφέρθη ,υπερφυσκό τώ τρόπο , από την νήσον του Αγιου Νικολάου ,όπου ευρίσκετο εις την νήσο του Αγίου Γεωργίου ,εύρισκομενος εν εγρηγόρσει, κ’ όχι εις όνειρο, είδε πλησίον του τους Αγιους Νικόλαον και Γεώργιον οι οποίοι του έκαμαν παρατήρησιν, διατί δεν άρχιζε την κατασκευήν της νέας μονής ενώ είχε τα χρήματα.

Τότε ο άγιος με πολύ φόβο είπε <<Συγχωρέστε με άγιοι του θεού,αλλά διάβασα μερικάς προφητείας δια το μέλλον και πίστεψα ότι το έτος 1848 θα γίνει το τέλος του κόσμου δι’ εμάς>>

Αμέσως οι άγιοι απεκρίθησαν εις αυτόν <<κοίταξε πρός την ανατολήν>>
Όταν ο άγιος ύψωσε τους οφθαλμούς του δεν ηδύνατο να ιδή τον ουρανό παρά μια μεγάλη λάμψη,τα δε γόνατα του ελύγισαν και έπεσεν εις την γήν ωσάν λυπόθυμος.

‘Οι άγιοι τότε τον εσήκωσαν και του είπαν <<κοίταξε τώρα πρός ανατολάς και θα ιδής το μέγα μυστήριον της θείας προνοίας>> Δυναμωμένος από την χάριν του θεού είδε τήν εικόνα της Αγίας τριάδος όπως είναι ζωγραφισμένη είς τας αγίας εικόνας ,ενώ κάτω από την Αγία τριάδα είδε μια μεγάλη περγαμηνή από χρυσόν , είς τήν οποία ήσαν γραμμένα με μεγάλα γράμματα <<7500>>

Συνχρόνος οι άγιοι του είπαν ,<< βλέπε , ότι το τέλος του ορατού κόσμου θα αρχίση όταν συμληρωθούν 7500 έτη από πλάσεως Αδάμ, οπότε άρχιζε να κτίζεις την νέα μονήν εις μνήμιν του αγίου Γεωργίου>> το οποίον και έκαμεν ο άγιος.

*Ο άγιος Νικόδημος ο αγειορίτης ερευνόντας και σχολιάζοντας πότε έγινε η πενθέκτη οικουμενική σύνοδος ομολογεί ρητά ότι έγινε το έτος 6199 από αδάμ δηλαδή το 691 μ.χ στον Γ’ κανόνα της μας λέει ότι συνήλθε το έτος 6199 από αδάμ .Δηλαδή η γέννησις του κυρίου συνέβει το 5508 από αδάμ.( αυτό ισχυεί για μας τους ορθοδόξους τουλάχιστον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες