Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανώνΌταν τίθωνται Θρόνοι, ήχος πλ.δ΄

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, λίγος χρόνος έμεινε στον αρχαίον εχθρόν και θέλει να απωλέσει τους πάντας ,η ορθοδοξία που δι’ αίματος εκατομμυρίων μαρτύρων διαφύλαξε τας παραδόσεις και ολόκληρη την αλήθεια είναι το εμπόδιο ,διότι όπου αλήθεια εκεί ο Χριστός, «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» μας λέει ο κύριος μας και θεός μας.

Ευλογημένοι είναι εκείνοι που δεν απιστούν σε εκείνον διότι ήρθε εν δούλου μορφή, «η άκρα ταπείνωση» του ΘΕΟΥ για να σώσει τον άνθρωπο από τον αρχαίο εχθρό ,έγινε ο θεός άνθρωπος ίνα ο άνθρωπος γίνει θεός (διά της μετανοίας)
«μετανοείτε ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών» (κραύγαζε ο Αγ.Ιωαννης ο πρόδρομος) να τον επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση της μετοχής στο άκτιστο θεΐκό φώς ,της αγαπητικής κοινωνίας μαζί του.

Δείξε μας τον πατέρα ζήτησε ο απόστολος Φίλλιπος από τον Ιησού χριστό και αποκριθείς ο κύριος απάντησε: «Φίλλιπε τόσο καιρό μαζί σου και ακόμα δεν με κατάλαβες;» όποιος δέχεται τον υιό και λόγο του θεού έχει και τον πατέρα ,αν αρνείται τον υιό ούτε τον πατέρα έχει.

Η υπερηφάνεια ήταν η αιτία της πτώσεως του εωσφόρου ,ομοίως και οι άνθρωποι εξ αυτής πίπτουν εις την αίρεση και την πλάνην ,ο κύριος είπε στους μαθητές του: «συμφέρει να φύγω εγώ ώστε να έρθει ο παράκλητος που εγώ θα στείλω » δηλαδή το πνεύμα το Άγιο (ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ) εκπορεύεται από τον πατέρα αλλά πέμπετε σε εμάς ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ, Ο ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ,ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΤΑΥΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΟΥ,(ΑΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠ ΌΨΙΝ ΕΔΩ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ,ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΙ ΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΧΑΝΟΤΑΝ ΑΡΚΟΥΣΕ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ)ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ: «ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ , ΟΤΙ ΠΡΙΝ Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΠΟΨΕ ΛΑΛΗΣΗ,ΘΑ ΜΕ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ»

Πως λοιπόν οι πάπες ρώμης κληρονομήσαν το αλάνθαστο παρά του Πέτρου μη έχοντες αυτό;

ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ, ΜΗ ΕΧΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ! ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ ΟΤΙ ΕΦΥΓΑΔΕΥΘΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ.

«Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί ο δε εμέ αθετών αθετεί τόν αποστείλανταμε»(λουκα ι’16 )

Η αληθής του θεού αντιπροσωπία κατά τους λόγους τούτους του χριστού είναι η εξής: εις μόνος ,ο χριστός αντιπροσωπεύει τον αληθή θεό τον δε αληθή χριστό τον αντιπροσωπεύουν και οι 12 μαθητές αυτού και οι εβδομήκοντα, λαλούντες τον αυτόν λόγον τον οποίον και ο χριστός κήρυξε εν μέσω των ανθρώπων.

Επειδή ο πάπας λαλεί το ψεύδος επί αναιρέσει της αληθείας, την οποία λαλεί ο χριστός ,δια τούτο αντιπροσωπεύει τον πατέρα του ψεύδους διάβολον και όχι τον χριστό τον οποίον καυχάται ότι μονό αυτός αντιπροσωπεύει.

Εάν δε ο πάπας αντιπροσωπεύει τον διάβολο και όχι τον χριστό ,πάντες, όσοι προσκυνούν αυτόν προσκυνούν τον διάβολο και όχι τον χριστό.

«καί έν ταίς ημέραις ταύταις αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπε…»(πραξ.α΄15)

Ο απόστολος Πέτρος προεδρεύει του σώματος της αρχικής εκκλησίας και διευθύνει αυτή με τον φωτισμό του Αγ. Πνεύματος, το πρωτείο τούτο της τάξεως είναι αναγκαίο σε κάθε σύναξη προς διεξαγωγή των εργασιών της ,κανένα κοινό σημείο δεν έχει με το παπικό πρωτείο της απολύτου και αυθαιρέτου εξουσίας της οποίας αλόγως αντιποιούνται οι αυτοαποκαλούμενοι διάδοχοι και κληρονόμοι του Πέτρου.

Η εκκλησία του συμβόλου της πίστεως έλαβε πρώτον είναι και υπόσταση στα Ιεροσόλυμα και όχι στην ρώμη,πού είναι λοιπόν ρώμη τα πρωτεία, και που έχεις τα προσόντα της μητρός ταύτης των εκκλησιών; που η αποστολικότης σου; Που η ενότης σου; Στον Πέτρο απαντάς και στην διαδοχή αυτού.

Αλλά η ενότης της πρώτης εκκλησίας είναι εν τω χριστώ και εν τη ενεργεία του αγίου πνεύματος.

Άρα η ενότης σου είναι ψευδής.

«πρεσβυτέρους τους υμίν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των του χριστού παθημάτων» (Πέτρου Α΄καθ.Ε’1)

Ο απόστολος Πέτρος καλεί τον εαυτόν του συμπρεσβύτερο και όχι αρχιπρεσβύτερον ίσον με τους άλλους θεωρών τον εαυτόν του και όχι υπέρτερον,και περί του πρωτείου δόξα των παπιστών Ψευδές και ανυπόστατο ελέγχων καθότι παρακάτω τον Χριστό καλεί Αρχιποιμένα και όχι συμποιμένα διότι ο χριστός είναι ο υπέρτατος άρχων πάντων των ποιμένων και πρεσβυτέρων της εκκλησίας,και ουδείς άλλος πλην αυτού ούτε Πέτρος ,ούτε Παύλος.

Άρα το περί πρωτείου του Πέτρου το διαψεύδει αυτός ο Πέτρος.

«Λογίζομαι γαρ μηδέν υστερηκέναι των υπέρ λίαν αποστόλων»(Β΄κόρ.ια΄5)

Υπέρ λίαν απόστολοι εννοούνται ο Πέτρος ο Ιάκωβος και Ιωάννης , τους οποίους ο
κύριος προέκρινε των άλλων αποστόλων ,και ενομίζοντο δια τούτο στύλοι της εκκλησίας .προς τούτους ο απ. Παύλος εξισώνει τον εαυτόν του ,λέγων: λογίζομαι και φρονώ ότι κατ΄ουδέν ελαττούμαι των πρώτων και εξόχων του κυρίου αποστόλων ,ότι ακριβώς εξισούμε προς αυτούς .Η ομολογία αυτή του Παύλου ανατρέπει τον παπισμό.

Η εκκλησία λοιπόν δεν είχε ένα υπέρ λίαν απόστολο αλλά τρείς,τον Πέτρο ,Ιάκωβο και Ιωάννη, προστιθεμένου εις αυτούς και ο Παύλος την οποίαν υπέροχον σοφία του αναγνωρίζει και ο ίδιος ο απ. Πέτρος εν τη Β΄ αυτού καθολική επιστολή .

Που λοιπόν η υπεροχή και η αρχηγία του Πέτρου επί των άλλων αποστόλων: άρα ο παπισμός θεμελιούτε επί του ψεύδους δι’ αυτό υπάγει μετά του αρχιψεύστου εις απώλειαν.

«..ΤΙΣ ΑΡΑ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ»; (Ματθ.ιη 1)

«ΟΣΤΙΣ ΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΕΥΑΤΟΝ ΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΥΤΟ, ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΜΕΙΖΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» (Ματθ.ιη 4)

Εύχομαι σε όλους μας καλη σαρακοστή με αληθινή μετάνοια και πλουσία τη χάρη του τριαδικού θεού ΑΜΗΝ.

Λ. 02.03.09


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες