Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ.Ο.Χ ( χρυσοστόμου κιούση ) Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ.


- 666 -ΜΕΤΑ ΛΥΠΗΣ....

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος (Χρυσοστόμου Κιούση ) κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 16/29 Ὀκτωβρίου 2009 συνεζήτησε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τό θέμα τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί τοῦ θορύβου ὁ ὁποῖος ἔχει ἐγερθεῖ περί αὐτοῦ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ.....

ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α, ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ!!!!!Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 666!!!!


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ,
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ;

ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΒΙΝΤΕΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΙΝΤΕΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΕΞΗΓΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.


ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ Κ.Κ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΠΑΤΗΡ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΑΜΚΑ 8/07/2009 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΚΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ & Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ


Τα συμπεράσματα του Αρχιμανδρίτη
Σαράντη Σαράντου
σχετικά με τον ΑΜΚΑ....

Ἀπό τήν προσεκτική μελέτη ὁλοκλήρου τοῦ θέματος ΑΜΚΑ προκύπτουν τά παρακάτω συμπεράσματα:

1. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ἐλεύθερος ἐπώνυμος δημοκράτης πολίτης γίνεται ἕνας ἀριθμός, ἀριθμοποιεῖται μέσα στό κατασκευαζόμενο παγκόσμιο κράτος. Ὁλοκληρώνεται πλέον ἡ «παγκοσμιοποίηση» καί πολιτογραφόμαστε στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἀπό τήν ἁπλῆ καί μόνο ἀνάγνωση τῶν ἑπτά ἄρθρων τοῦ ἄρθρου 153 τοῦ νόμου 3655/2008 ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ «νέου Κράτους».

2. Κατά τό δεύτερο στάδιο, μέ τήν ἠλεκτρονική κάρτα περιορίζονται οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἀνθρώπου, ἀντίθετα πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τίς διαβεβαιώσεις γιά προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τή Χάρτα τῆς Ε.Ε.

3. Τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου πού θά «διαφυλάσσονται» στήν ἠλεκτρονική κάρτα ἀσφάλισης, καθόλου δέ θά διασφαλίζονται ἀπό τήν σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

4. Ἡ ἐπιβολή τοῦ ΑΜΚΑ προέκυψε χωρίς τόν παραμικρό κοινωνικό διάλογο. Γιά ἥσσονος σημασίας νομοσχέδια προηγήθηκαν ἐπί μῆνες συζητήσεις ἐπί συζητήσεων. Μήπως ὄντως βρισκόμαστε «στή δύση τῆς δημοκρατίας» μέ δεδομένη τήν a priori κατάφαση ὅλων τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων; (ἐκτός κάποιων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων).

5. Ἔστω καί μετά ταῦτα μποροῦν νά γίνουν διορθώσεις στό νόμο, μαζί μέ τήν ἀφαίρεση τῶν ἐπίμαχων ἀπειλῶν πρός τούς πολῖτες.

6. Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά ἔχουν τίς ἴδιες «ὑποχρεώσεις» ἔναντι τοῦ ΑΜΚΑ καί νά ἐντάσσονται στό σύστημα καί τά ἀνήλικα παιδάκια. Ἔχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας τά ἀνήλικα παιδιά; Πῶς γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα ὁλοκλήρου ζωῆς ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τους οἱ γονεῖς;

7. Ὅλοι μας πρέπει μέ μετάνοια καί πᾶσα νηφαλιότητα νά δεηθοῦμε τοῦ Κυρίου νά ἀποτρέψει τόν παρόντα κίνδυνο, πού ἅπτεται τῆς αἰωνίου ζωῆς μας. Ὅμως καθένας μας ἔχει τό μερίδιο τῆς δικῆς του εὐθύνης.

8. Πρέπει νά ἀρχίσει ἕνας γόνιμος διάλογος ἀνάμεσα στόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό καί τή Σεπτή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ὑπάρχει τοποθέτηση ἀπό τό παρελθόν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐγκυκλίου 2641/98, πού βοηθάει ὅλους μας νά συνεργαζόμαστε καί νά συμπνευματιζόμαστε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ - ἐκκλησιολογικῷ τῷ τρόπῳ. Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ἀλληλοπεριχώρηση θά ἑλκύσει τήν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Παναγάθου Κυρίου μας καί τήν κραταιά Προστασία Του πρός τό λαό Του.

9. Ὁ καλοπροαίρετος διάλογος θά αὐξήσει τό φρόνημα τῆς ὑπακοῆς πρός τούς ὑπευθύνους πνευματικούς Πατέρες, τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἱεραρχίας μας καί σύμπασα ἡ Ἐκκλησία μας θά πάρει θεοφώτιστες ἀποφάσεις.

10. Χρειαζόμαστε χρόνο γιά νά ἐνημερωθοῦμε σωστά, ἐκτενέστερα καί σέ βάθος. Ἐκ Θεοῦ μᾶλλον ἦταν ἡ ἀναβολή μέχρι 1ης Ὀκτωβρίου. Μακάρι ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ νά μᾶς δώσει καί ἄλλο χρόνο, ὥστε ὅλα, εἰ δυνατόν, τά μέλη ἑκάστης οἰκογενείας νά συντονισθοῦν στίς θεοφώτιστες ἀποφάσεις τῆς μεγάλης οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας μας.

11
. Μποροῦμε ὡστόσο νά στέλνουμε τή διαμαρτυρία μας πρός τήν Κυβέρνησή μας. Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι εἶναι δυνατόν τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀνατραποῦν οἱ Κυβερνητικές ἀποφάσεις καί νά δοθοῦν καλύτερες λύσεις.

12
. Ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό κάποιους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαϊκούς κάποιοι τύποι διαμαρτυρίας - ἐνστάσεως πρός τό Ὑπουργεῖον Ἀπασχόλησης καί Κοινωνικῆς Προστασίας, Γεν. Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, πού μποροῦμε ἀπό τώρα νά στείλουμε ἐπώνυμα τίς ἀπόψεις μας, τήν κριτική μας καί τέλος νά διατυπώσουμε τήν ἄρνησή μας γιά τήν παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ.

Στήν Ὀρθόδοξη Ρουμανία, χώρα πού ἀνήκει ἤδη στήν Ε.Ε. στίς ἑνορίες καί στά Μοναστήρια της συγκεντρώνονται χιλιάδες καί χιλιάδες ὑπογραφές, γιά νά δηλώσουν οἱ πιστοί τήν ἄρνησή τους πρός τήν προετοιμαζόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀντίστοιχη πρός τό δικό μας ΑΜΚΑ.

Ὁ ἅγιος γέροντας π. Iustin Pârvu τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Petru Vodā τῆς Ρουμανικῆς Μολδαβίας, πνευματικός πατέρας χιλιάδων Ρουμάνων, σάν τόν π. Πορφύριο, π. Παΐσιο, π. Ἰάκωβο, προετοιμάζει τούς πιστούς νά μή συνταχθοῦν στό ἀντίστοιχο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἀξιοθαύμαστο καί ἀξιομίμητο παράδειγμα γιά ὅλους μας ὁ ἁγιασμένος γέροντας πατήρ Ἰουστῖνος μέ ὅλα τά πνευματικά του τέκνα. Οἱ ἅγιες εὐχές του μαζί μέ τίς εὐχές ὅλων τῶν ἁγίων μας προσφάτων καί παλαιοτέρων νά συνοδεύουν καί νά κραταιώνουν ὅλους μας στήν Ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ ὁμολογία.Ολόκληρη η επιστολή του
Αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Κ.Κ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ


ΜΥΝΗΜΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.ΑΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΜΠΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΗΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΗΒΑΪΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ :
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κ.Κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΙ )

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α


ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΜΠΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΗ


ΣΕΛΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ. ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.......

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ;


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...........
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες