Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

Ελάβομεν ήδη μέριμναν να καταστρέψωμεν την επιρροήν της χριστιανικής ιερατικής τάξεως και να προκαλέσωμεν ούτω την αποτυχίαν της αποστολής της, διότι άλλως θα ηδύνατο επί του παρόντος να μας ενοχλή επί πολύ.

Η επιρροή της επί των λαών καταπίπτει καθημερινώς. Η ελευθερία της συνειδήσεως έχει διακηρυχθή ήδη πανταχού. Ελάχιστα συνεπώς έτη υπολείπονται ακόμη μέχρι της πλήρους καταρρεύσεως της χριστιανικής θρησκείας. Ευκολώτερον ακόμη θα καταβάλωμεν και τας άλλας θρησκείας, με τας οποίας όμως είναι ακόμη πολύ ενωρίς ν’ασχοληθώμεν. Θα περιορίσωμεν τον κλήρον και τους κληρικούς εντός πλαισίων τόσον στενών,ώστε η επιρροή των να είναι μηδαμινή εν συγκρίσει προς εκείνην, την οποίαν είχον άλλοτε.

Όταν θα επιστή η στιγμή να καταστρέψωμεν τελειωτικώς την Παπικήν αυλήν, ο δάκτυλος αοράτου χειρός θα δείξη εις τους λαούς την αυλήν ταύτην. Αλλ’ όταν οι λαοί θα επιπέσωσι κατ’αυτής, θα εμφανισθώμεν ως υπερασπισταί της δια να μη επιτρέψωμεν να χυθή αίμα.

Δια του αντιπερισπασμού τούτου θα διεισδύσωμεν εις το εσωτερικόν του φρουρίου, οπόθεν δεν θα εξέλθωμεν ειμή όταν το καταστρέψωμεν καθ’ ολοκληρίαν.

Ο βασιλεύς των Ιουδαίων ( Ο Αντίχριστος ) θα είναι
ο αληθής Πάπας της οικουμένης, ο Πατριάρχης της διεθνούς Εκκλησίας.Ο ΠΡΟΔΟΤΗς ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
.

ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
.

Ο Βαρθολομαίος σε Εβραική συναγωγή.
( Συναγωγή του Σατανά )ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ,ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ,ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝΕ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε.Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΕφ’ όσον όμως η νεολαία, δεν έχει ανατραφή εισέτι με τας νέας μεταβατικάς δοξασίας κατ’αρχάς και με τας δικάς μας κατόπιν, δεν θα θίξωμεν φανερά τας υπαρχούσας Εκκλησίας, αλλά θα αγωνισθώμεν εναντίον αυτών δια της κριτικής και της διεγέρσεως διχονοιών.

Εν γένει ο σύγχρονος τύπος μας θα αποκαλύπτη τας υποθέσεις του Κράτους, τας θρησκείας,την ανικανότητα των Χριστιανών, και πάντα ταύτα με τας πλέον κακοήθεις λέξεις δια να τους δυσφημήση παντοιοτρόπως, όπως μόνον η μεγαλοφυής φυλή ημών γνωρίζει να πράττη.


Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της ΣιώνΜΕΤΑΝΟΙΑΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ

NWO - ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ -TEXE MARS ILLUMINATI MYSTERY BABYLON

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ" ΑΘΩΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - BLOODLINES - SATANISM - Οι σχέσεις αίματος της " Ελίτ " που ελέγχει και κυβερνά τον πλανήτη.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ 666 - ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΡΑΚΗ

ΜΑΣΟΝΙΑ - ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ H1N1 -The Swine flu Revolution: Depopulation and Eygenics


ΠΕΡΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗ, ΣΕ Ρ-Φ ΣΤΑΘΜΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες