Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Η Μαρτυρία του Ιρανού εν Χριστώ αδερφού! Πώς από μουσουλμάνος έγινε Χριστιανός. Τι του είπε ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός.
Εγώ ειμή η οδός, η αλήθεια και η ζωή.


Η Μαρτυρία του Ιρανού εν Χριστώ αδερφού!

Πώς από μουσουλμάνος έγινε Χριστιανός. Δείτε πως μετά από μια σειρά γεγονότων , είδε τον κύριο ημών Ιησού Χριστό και τι του είπε.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ


ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ.......


Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, καν ο ουρανός να κατέβει κάτω, καν η γη να ανέβει επάνω, και όλος ο κόσμος να χαλάση, σήμερον αύριον, να μη σας μέλλει τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας, ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας, ας τα πάρουν, μη σας μέλλη. Δώσατέ τα δεν είναι ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν ημπορεί να σας τα πάρη εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάττετε να μην τα χάσετε”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες