Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"......
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥ......

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"......

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ CLUB ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝΕ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ....

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΑΡΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΚΕΙΜΠΟΡΝΤ!!!!!


«Λειτουργία» -club . Που κατέληξαν οι Παπικοί πιστεύοντας ότι θα πλησιάσουν τη νεολαία με τη “Λειτουργική Αναγέννηση”


Missa Pre-Balada Maringá [ ELITE de CRISTO ]

Elite de Cristo | Myspace Video


Οι παπικοί, είναι αιρετικοι, όπως ερμηνευει και ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης:

Δια τούτο ο παρών Κανών διορίζει ότι, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος ήθελεν άποδεχθεί ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών... ή την παρ' αυτών προσαγομένην θυσίαν, ο τοιούτος, προστάζομεν να καθαιρεθή. Επειδή ποίαν συμφωνίαν έχει ο Χριστός με τον διάβολον; ή ποίαν μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον; Ο Μέγας Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Πατέρας Πατέρων 20 χρόνια υπέμεινε εξορία για την Ορθοδοξία και έλεγε:

1. «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν τον λαόν είναι συμφερότερο να τους εκβάλουμε απο τους ευκτήριους οίκους παρά να βρεθούμε μετ’ αυτών ως μετα Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (P.G. 35,33-ΒΕΠΕΣ 33, 199)

2. «Όποιος έχει εκπέσει απ’την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.


Οι Οικουμενισταί αναγνωρίζουν
τον Αιρετικό Παπισμό ως Εκκλησίαν
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
«Φανάρι -Βατικανό: "Προς σύνθεσιν τελικήν ; »
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες