Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΙΕΡΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ από τον Επίσκοπο Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμία......ΑΘΕΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ; - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ .Επίσκοπος Γόρτυνος
και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας
Ένας Άθεος κομμουνιστής
πολεμά την εκκλησία του Χριστού...


Άραγε σε τι στοχεύει η δήλωση αυτή του κ. Φράγκου Δημοτικού Συμβούλου κατά την ορκωμοσία του νέου Δ.Σ. Γορτυνίας;

Είναι δική του άποψη;Είναι μήπως και η άποψη του κόμματος όπου ανήκει (Κ.Κ.Ε.);

Γιατί αυτή η προπαγάνδα και ο πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού από ανθρώπους του Κ.Κ.Ε.; Το Κ.Κ.Ε. ύστερα από αυτή τη δήλωση του άθεου κ. Φράγκου, δεν ακούστηκε πουθενά, δεν έκανε καμία δήλωση αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί με την άποψη του κ. Φράγκου.

Γιατί μίλησε για την παρουσία των ιερέων κατά την ορκωμοσία, επικαλούμενος το άρθρο 52 και 54 του νέου νόμου που ψηφίστε στην Βουλή 7 Ιουνίου 2010 (ΝΟΜΟΣ 3852/2010 ή αλλιώς Νόμος Καλλικράτη), ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο κ. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ, ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΟΧΙ;

ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τα άρθρα του συγκεκριμένου Νόμου, όπου θα δείτε ότι δεν αναφέρει αν θα υπάρχει ιερέας ή όχι. Ποιος ο λόγος λοιπόν από τον άθεο κ. Φράγκο να ερμηνεύει όπως θέλει εκείνος τα άρθρα που διαβάζει και μάλιστα εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού; Γιατί δεν μιλά για όλους αυτούς που παρευρίσκονται στην ορκωμοσία;

Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό του κ. Φράγκου κατά το άρθρο 52 και 54 η ορκωμοσία γίνεται χωρίς την παρουσία συγγενών και φίλων.

Για να γνωρίζει ο άθεος κ. Φράγκος και την ιστορία της χώρας μας, που ίσως να μην την διδάχθηκε ποτέ ή απ’ ότι φαίνεται την ερμήνευε όπως ερμηνεύει και τα άρθρα των Νόμων, να του υπενθυμίσουμε λοιπόν, ότι για να βρίσκεται σήμερα ως Δ.Σ. Γορτυνίας και να λέει ελεύθερα την άποψή του, κάποιοι με ράσα και όχι μόνο πριν λίγα χρόνια έδιναν την ζωή τους.

Για να μπορεί σήμερα και να λέει ότι είναι Έλληνας πολίτης και να χρησιμοποιεί την Ελληνική Σημαία, να του υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη Σημαία του Έθνους μας φτιάχτηκε από ράσο και φουστανέλα και αν δεν θυμάται γιατί ίσως να είναι σε μεγάλη ηλικία, να του υπενθυμίσουμε και τον σχετικό Νόμο που μιλά για την σημαία της Πατρίδας μας, που λέει τα ακόλουθα:

Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, καθώς και τη συμβολή της Εκκλησίας στο σχηματισμό του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.

Νόμος 851 (ΦΕΚ Α΄ 233 από 21/22.12.1978)
από Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.


Συγχαρητήρια στον Επίσκοπο Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμία Φούντα, για την στάση την οποία κράτησε, όπου υπερασπίστηκε την Εκκλησία του Χριστού.

Παρακολουθήστε το βίντεο από την ορκωμοσία και παρακάτω διαβάστε τα άρθρα από τον Νόμο 3852/2010.

Τα άρθρα από τον Νόμο 3852/2010

Άρθρο 52

Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο.

3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο, τους συμβούλους και τους τοπικούς εκπροσώπους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στο δήμο και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκατάστασης.

4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.

5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 53

Αποποίηση εκλογής

1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.

2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Άρθρο 54

Παραίτηση αιρετών

1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική, αφότου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

2. O δήμαρχος που παραιτείται προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούλησή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησής του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία εκλογής του νέου δημάρχου.

3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα.

Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.

freemonks.gr
http://paparokades.blogspot.com/


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ......
Η νέα παγκόσμια τάξη του Αντιχρίστου , ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κύκλο αίματος στην μέση ανατολή.

Ο Άλπερτ Παίκ ηγέτης της Αμερικανικής μασονίας ,το 1871 είχε μιλήσει για τρείς παγκοσμίους πολέμους , που θα γινόντουσαν στο μέλλον και τους λόγους που θα ξεκινούσαν......
Για τους δυο πρώτους παγκοσμίους πολέμους επιβεβαιώθηκε.

Ο 1ος παγκόσμιος πόλεμος……

Έγινε για να επιτρέψει στους ιλλουμινάτι να ανατρέψουν τους τσάρους στην Ρωσία και να καταστήσουν την Ρωσία ένα φρούριο αθεϊστικού κομμουνισμού……

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΡΩΣΙΑ ΥΠΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Orthodox Christian Russia under Communism


Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.....KARL MARX - 33ου βαθμού μασόνος.

http://www.whale.to/b/33.html

Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ (Karl Heinrich Marx) (Τριέρη 1818- Λονδίνο 1883) ήταν Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος και θεωρείται ως θεμελιωτής του κομμουνισμού.

Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και δημοσιογράφος. Είναι κατ' εξοχήν γνωστός για την ανάλυση της ιστορίας σε όρους ταξικής πάλης, η οποία συνοψίζεται στην θεωρία ότι τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους.


Η οικογένεια του Μαρξ ήταν μια προοδευτική εβραϊκή οικογένεια από την Τριέρη της Πρωσίας. Ο πατέρας του Χέρσελ καταγόταν από γενιά ραββίνων, και ήταν δικηγόρος. Ο θείος του Σαμουήλ ήταν ραββίνος στο Τρίερ.

Καθώς όμως στην Πρωσία του 19ου αιώνα οι ευκαιρίες για προκοπή για μια εβραϊκή οικογένεια ήταν μειωμένες, και επειδή ο πατέρας του Χέρσελ δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος, αποφάσισε να ενστερνιστεί την λουθηρανική θρησκεία, που ήταν το θρήσκευμα της Πρωσίας, αλλάζοντας ο ίδιος το όνομά του σε Χάινριχ, πράγμα που είχε θετικές επιπτώσεις στην καριέρα του ως νομικού[εκκρεμεί παραπομπή].

Η οικογένεια Μαρξ ήταν πολύ φιλελεύθερη
, και στην οικία τους φιλοξενήθηκαν πολλοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες την εποχή της νεότητας του Μαρξ........


πηγή κειμένου


ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ..........Ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος……

Έγινε για να επιστρέψει στους σιωνιστές να οικοδομήσουν το κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και ταυτόχρονα για να γίνουν ποιο ισχυροί οι κομμουνιστές , ώστε να καταλάβουν την Ευρώπη ( Κατέλαβαν τελικά την μισή )

Ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει.......

μεταξύ των Εβραίων και των μουσουλμάνων όπου και θα φέρει τον βιβλικό Αρμαγεδδών.

Ο σκοπός του 3ου Παγκοσμίου πολέμου θα είναι η κατάργηση όλων των παραδοσιακών θρησκειών και η εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας τάξης.ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΙΡΑΝ - 3ος παγκοσμιος πολεμος from westrock on
Vimeo.


Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΠΑΤΗΡ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ( ΠΑΤΡΙΟΝ ) - ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ -ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες