Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΛΕΘΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ...ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ GAY ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ...ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ...... Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ....ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ( 1651 ) ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΙ......


ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΛΕΘΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ.

ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.....ΓΥΜΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ , ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.

ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ GAY ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,  ΑΥΡΙΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ GAY PRIDE ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.  

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ; 

ΠΟΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΣΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ; 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ; 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ;

ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ ; 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ...ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ....ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ.

Σ.Β


ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.....
ΒΙΝΤΕΟ : ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ......ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥΣ.....Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλύτου, Αγιορείτου 

 Προφητικά και Σωτήρια (1651 † ) 

Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από Αδάμ ) θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος. 

Ύστερον θέλει γίνη η ογδόη Σύνοδος..., και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, ... και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί άνθρωποι πριν του κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα... θα αποφασίζουν, ότι εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός...και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον...Η φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον... Η πλεονεξία είναι οδηγός της απωλείας και η ακτημοσύνη είναι οδηγός της σωτηρίας. Επλεονέκτησες; απώλεσας την σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν. 

Αυτή η κατηραμένη θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή εκατάστησε την διχόνοιαν εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν...Η πλεονεξία είναι θρόνος του αντίχριστου...Η πλεονεξία επρόσφερε το ψεύδος εις τον κόσμον, και ελκύζονται με το ψεύδος και ανομούν με την αρπαγήν της αδικίας, και η αλήθεια εχάθη, και εις το ψεύδος πείθονται όλοι. 

Η αλήθεια είναι η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και το ψεύδος είναι η έλευσις του αντιχρίστου και η βασιλεία του, όπου θέλει να φέρη την παγκόσμιον δυστυχίαν και απώλειαν εις όλον τον κόσμον, και καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του Κυρίου, έτσι και η πολυφρόντισις θα σκοτίζη την διάνοιαν των ανθρώπων, θα γίνωνται αναίσθητοι εις την σωτηρίαν τους, από την πολλήν φροντίδα οπού θα έχουν, και η σωτηρία σώζεται μόνον εις όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του αντίχριστου, και η εργασία του αντίχριστου είναι η μέριμνα του κόσμου και ο θησαυρισμός... και την σήμερον οι άνθρωποι εδόθησαν εις την πολυθησαύρισιν και μέριμναν, και παρεδόθησαν εις την απώλειαν με αρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη, αρρενομανίας, γαστριμαργίας, υπερηφανείας, με την σκληρότητα της καρδίας, και με την πλεονεκτικήν φιλαργυρίαν...... 

Όταν θα δυστυχεύση ο κόσμος από την χάριν του παναγίου Πνεύματος, τότε θα έλθουν εις τον κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν. Και πρώτον θα δυστυχεύση ο κόσμος από την αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην, δεύτερον θα δυστυχεύση κάθε χώρα και να χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας, και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς . 

 Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας, υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και ταπεινός τη καρδία, αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην. Και τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων, όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο αντίχριστος. 

Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάκρισις, ο φθόνος , η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία, αυτά είναι η τροφή του αντιχρίστου, και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας..., και εξουσιαστής εις τον κόσμον. Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν, διότι αυτός θα είναι νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν, και όποιος ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως εργάζεται την σωτηρίαν του. 

Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας, διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον, και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας. Πείνα φοβερά θέλει γίνη οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος, διότι τότε θα τρώγη επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη, και θα είναι πανταχού μεγάλη δυστυχία... 

Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους δρόμους, και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την πείναν και την λιγούραν, θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς... και η σφραγίς του θα γράφη, εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν, τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον... και βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων, θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη... και όταν καθίση ο αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα, και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την θερμότητα της θαλάσσης και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης. 

Και τότε θα γίνη η ημέρα ωσάν ώρα, η εβδομάδα ωσάν ημέρα, και ο μήνας ωσάν εβδομάδα, διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία βιαστικά, δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός... Τότε θα έλθουν να κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ...και να λέγουν. Όποιος κάμη υπομονήν και δεν σφραγισθή με την σφραγίδα του αντίχριστου, θέλει σωθή, και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή, αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου, και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον παραδίδει εις τα βάσανα του άδου. Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν, μόνον να έχουν υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν... 

Τα παγκάκιστα δε τέκνα του αντιχρίστου είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου...,τόσον πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε...,και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον από τους δαίμονας...και βλέποντας ο αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από τους δαίμονας, θέλει χαρή κατά πολλά... 

 Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτρία Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη

Αυτό το κείμενο στα Αγγλικά Εκ του Βιβλίου 

 Διά να μην πλανηθούμε από τον Αντίχριστο


ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ 


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ..... 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ..... ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ - ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες