Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/1/2012 - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ


Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ....

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ

Ο "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ" ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΙΚΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ"

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ , ΟΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ......ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ....ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ.

ΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ 8η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ....8η Οικουμενική Σύνοδος: 879-880 μ.Χ. Κωνσταντινούπολις. Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα. Ηγήθηκαν ο Ορθόδοξος τότε Πάπας της Ρώμης Ιωάννης Η΄ (872-882) και ο Πατριάρχης της Κων/πόλεως Νέας Ρώμης Μεγάλος Φωτιος (858-867, 877-886). Επεκύρωσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και καταδίκασε το Φιλιόκβε, που μόλις τότε είχε αρχίσει να επιβάλλεται. [Kαταδίκασε τις αιρετικές Συνόδους του Καρλομάγνου στη Φραγκφούρτη (794) και το Άαχεν (809)].

ΕΝΝΙΑ ( 9 ) ΚΑΙ ΟΧΙ ( 7 ) ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ. - ΦΡΑΓΚΕΜΑ.


Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Το 1848 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος κάλεσε πατριαρχική σύνοδο στην οποία παρευρέθηκαν, οι τρείς άλλοι Πατριάρχες, ο Αλεξανδρείας Ιερόθεος, ο Αντιοχείας Μεθόδιος και ο Ιεροσολύμων Κύριλλος και δώδεκα Επίσκοποι.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε η σύνοδος λέει:

Κρατώμεν της ομολογίας, ην παρελάβομεν άδολον παρά τηλικούτων ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν ως υπαγόρευμα του διαβόλου.

Ο δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ελλειπή την κεκηρυγμένην ορθόδοξον πίστιν. Αλλ’ αύτη πεπληρωμένη ήδη εσφράγισται, μη επιδεχομένη μήτε μείωσιν, μήτε αύξησιν, μήτε αλλοίωσιν ήντιναούν, και ο τολμών ή πράξαι ή συμβουλεύσαι, ή διανοηθήναι τούτο, ήδη ηρνήθη την πίστιν του Χριστού, ήδη εκουσίως καθυπεβλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα δια το βλασφημείν εις το Πνεύμα το άγιον, ως τάχα μη αρτίως λαλήσαν ταις Γραφαίς και Οικουμενικαίς Συνόδοις.

Άπαντες ουν οι νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσματι, εκουσίως ενεδύθησαν κατάραν ως ιμάτιον, καν τε Πάπαι, καν τε Πατριάρχαι, καν τε κληρικοί, καν τε λαϊκοί καν άγγελος εξ ουρανού, ΑΝΑΘΕΜΑ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιερόθεος
Πατριάρχης Αντιοχείας Μεθόδιος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος
και οι λοιποί Αρχιερείς της ΣυνόδουΟι παπικοί, είναι αιρετικοι, όπως ερμηνευει και ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης:

Δια τούτο ο παρών Κανών διορίζει ότι, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος ήθελεν άποδεχθεί ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών... ή την παρ' αυτών προσαγομένην θυσίαν, ο τοιούτος, προστάζομεν να καθαιρεθή. Επειδή ποίαν συμφωνίαν έχει ο Χριστός με τον διάβολον; ή ποίαν μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον; Ο Μέγας Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Πατέρας Πατέρων 20 χρόνια υπέμεινε εξορία για την Ορθοδοξία και έλεγε:

1. «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν τον λαόν είναι συμφερότερο να τους εκβάλουμε απο τους ευκτήριους οίκους παρά να βρεθούμε μετ’ αυτών ως μετα Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (P.G. 35,33-ΒΕΠΕΣ 33, 199)

2. «Όποιος έχει εκπέσει απ’την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ 2011 ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΠΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ κ.κ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ......ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΟΥΝΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΙΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.....


ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ.....

Οι Ιεροί Κανόνες για τη συμπροσευχή με αιρετικούς απο την σελίδα της Ορθόδοξης ομάδας δογματικής έρευνας......

Οι Ι. Κανόνες της Εκκλησίας, με οικουμενικό κύρος, που αναφέρονται στην απαγόρευση συμπροσευχής με αιρετικούς είναι:

1. Κανών Ι' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω"

2. Κανών ΙΑ΄ των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις καθηρημένω, κληρικός ων, κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός".

3. Κανών ΜΕ' των Αγ. Αποστόλων: "Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως Κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω"

4. Κανών ΞΔ' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις Κληρικός, ή Λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω, και αφοριζέσθω"

5. Κανών ΟΑ' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις Χριστιανός έλαιον απενέγκοι εις ιερόν εθνών, ή εις συναγωγήν Ιουδαίων εν ταις εορταίς αυτών, ή λύχνους άπτοι, αφοριζέσθω"

6. Κανών ΣΤ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Περί του, μη συγχωρείν τοις αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει"

7. Κανών Θ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Περί του, μη συγχωρείν εις τα κοιμητήρια, ή εις τα λεγόμενα μαρτύρια πάντων των αιρετικών απιέναι τους της Εκκλησίας, ευχής ή θεραπείας ένεκα, αλλά τους τοιούτους, εάν ώσι πιστοί, ακοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοούντας δε, και εξομολογουμένους εσφάλθαι, παραδέχεσθαι"

8. Κανών ΛΒ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Ότι ου δεί αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν, αίτινές εισιν αλογίαι μάλλον, ή ευλογίαι"

9. Κανών ΛΓ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Ότι ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι"

10. Κανών ΛΔ' της εν Λαοδικεία Συνόδου. Ότι ου δεί πάντα χριστιανόν εγκαταλείπειν μάρτυρας Χριστού και απιέναι προς τους ψευδομάρτυρας, τουτέστιν αιρετικών, ή αυτούς προς τους προειρημένους αιρετικούς γενομένους· Ούτοι γαρ αλλότριοι του Θεού τυγχάνουσιν. Έστωσαν ουν ανάθεμα οι απερχόμενοι προς αυτούς.

11. Κανών ΛΖ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Ότι ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς"

12. Κανών Θ' του Τιμοθέου Αλεξανδρείας: "Ερώτησις. Ει οφείλει Κληρικός εύχεσθαι, παρόντων Αρειανών, ή άλλων αιρετικών; ή ουδέν αυτόν βλάπτει, οπόταν αυτός ποιή την ευχήν, ήγουν την προσφοράν; Απόκρισις. Εν τη θεία αναφορά ο Διάκονος προσφωνεί προ του ασπασμού. "Οι ακοινώνητοι περιπατήσατε." Ουκ οφείλουσιν ουν παρείναι, ει μη αν επαγγέλλωνται μετανοείν και εκφεύγειν την αίρεσιν"

Στους πιο πάνω κανόνες θα πρέπει να προστεθούν και οι:

13. Κανών β’ της εν Αντιοχεία Συνόδου: "Πάντας τους εισιόντας εις την Εκκλησίαν και των ιερών Γραφών ακούοντας, μη κοινωνούντας δε ευχής άμα τω λαώ ή αποστρεφομένους την αγίαν μετάληψιν της ευχαριστίας κατά τινα αταξίαν, τούτους αποβλήτους γίνεσθαι της Εκκλησίας, έως αν εξομολογησάμενοι και δείξαντες καρπούς μετανοίας και παρακαλέσαντες τυχείν δυνηθώσι συγγνώμης, μη εξείναι δε κοινωνείν τοις ακοινωνήτοις, μηδέ κατ' οίκους συνελθόντας συνεύχεσθαι τοις μη τη εκκλησία συνευχομένοις, μηδέ μη συναγομένοις. Ει δε φανείη τις των επισκόπων, ή πρεσβυτέρων, ή διακόνων, ή τις του κανόνος τοις ακοινωνήτοις κοινωνών, και τούτον ακοινώνητον είναι, ως αν συγχέοντα τον κανόνα της Εκκλησίας".

14. Κανών Α' της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, (επικυρώνει τους Κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας)

15. Κανών Β' της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, (επικυρώνει τους Αποστολικούς Κανόνες, τους κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας).

16. Κανών Α' της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (επικυρώνει τους Αποστολικούς Κανόνες, τους κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας).

Από την απλή παράθεση των Κανόνων γίνονται σαφή τα εξής:


1. Για τους Πατέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμο από πνευματικής απόψεως το θέμα της επικοινωνίας με αιρετικούς στα πλαίσια της προσευχής και της Θ. Λατρείας. Αυτό είναι εμφανές από το μεγάλο αριθμό των κανόνων που διαπραγματεύονται το θέμα αυτό.

2. Το θέμα της συμπροσευχής με αιρετικούς απασχολεί διαχρονικά την Εκκλησία. Γι’ αυτό και οι σχετικοί απαγορευτικοί κανόνες καλύπτουν χρονικά ολόκληρη την περίοδο που συντασσόταν το Κανονικό Δίκαιό της.

3. Προφανώς οι παραβάσεις των κανονικών αυτών διατάξεων ήταν συχνές. Η Εκκλησία όμως εμμένει, επανέρχεται και επαναδιατυπώνει τις ίδιες απαγορεύσεις.

4. Οι κανονικές διατάξεις είναι σαφείς, απόλυτες και κατηγορηματικές στην απαγόρευση συμμετοχής σε κοινή προσευχή και λατρεία με αιρετικούς ή σχισματικούς.

---


Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ......

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΡΟΜΑΦΑΙΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΞΥ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ......

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΡΟΜΦΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ......


Τους χώρισαν διαμάχες χρόνων, αναθέματα και αντιπαραθέσεις χωρίς τέλος, πολλές από τις οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Ωστόσο, ορθόδοξοι, καθολικοί, προτεστάντες, Αρμένιοι, αγγλικανοί και ευαγγελικοί ίσως να μην βρίσκονται τόσο μακριά όσο μπορεί κάποιοι να πιστεύουν, καθώς το κοινό τους στοιχείο είναι η χριστιανική πίστη.

Αυτό επιβεβαιώνει, άλλωστε, ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από περίπου 30 χρόνια, αφού είχε προηγηθεί η κοινή πρωτοβουλία του Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου του 6ου για την άρση των αναθεμάτων που ως τότε εμπόδιζαν τις δύο Εκκλησίες ακόμη και να συνομιλήσουν μεταξύ τους.

Με αφορμή την εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα τέλη Ιανουαρίου, το ερχόμενο Σάββατο χριστιανοί διαφόρων ομολογιών θα συμμετάσχουν στην οικουμενική βραδιά συμπροσευχής, που θα πραγματοποιηθεί στον καθολικό καθεδρικό ναό Θεσσαλονίκης της Ασπίλου Συλλήψεως της Θεοτόκου, επί της οδού Φράγκων.

Στην τελετή αυτή, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας και όλου του κόσμου, διαβάζονται κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ψάλλονται ύμνοι, γίνονται ομιλίες και κοινοποιείται η συμμετοχή του κόσμου σε έναν κοινό φιλανθρωπικό σκοπό.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να τονωθεί το αίτημα ενότητας μεταξύ των χριστιανών.

Συμβολική πράξη ενότητας υπέρ του διαλόγου

«Πρόκειται για μια συμβολική πράξη που γίνεται από την πλευρά των χριστιανών ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των Εκκλησιών που πραγματοποιείται διαρκώς σε επίπεδο εκκλησιαστικών ηγεσιών.

Ο διάλογος αυτός στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά επίσημα ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄60, όταν με κοινή πρωτοβουλία του Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου του 6ου , που συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήρθησαν τα αναθέματα μεταξύ των Εκκλησιών» εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανείς διάλογος δεν μπορεί να ευοδωθεί μεταξύ των Εκκλησιών, αν δεν υπάρχει μια προσέγγιση, με τα όποια σκαμπανεβάσματά της. «Αφετηρία της συμπροσευχής είναι η διαπίστωση κοινών πραγμάτων, ακόμη και αν διατυπώνονται διαφορετικά» τονίζει.

Αναφορικά δε με την πορεία του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών, τη χαρακτηρίζει επίπονη διαδικασία και σχολιάζει ότι άλλοτε προχωρά με πιο μεγάλα βήματα και άλλοτε με μικρότερα ή με πισωγυρίσματα.

Οι χριστιανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης

Η διοργάνωση της συμπροσευχής δεν ανήκει συγκεκριμένα σε κάποιο επίσημο θεσμοθετημένο φορέα, γίνεται όμως με πρωτοβουλία της ενορίας των Καθολικών στη Θεσσαλονίκη και σε συνεργασία με μέλη των χριστιανικών κοινοτήτων της πόλης.

Και όσο και αν τα απόλυτα ποσοστά κάθε ομολογίας δεν φαίνεται κατ’ αρχήν να έχουν σημασία, αποκαλύπτουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία για τον πληθυσμό της πόλης.

«Εκ των πραγμάτων οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς συμμετέχουν αντίστοιχα και στη συμπροσευχή. Από τις υπόλοιπες ομολογίες οι προτεστάντες είναι οι πιο πολυπληθείς» τονίζει ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Χαράλαμπος Ατματζίδης, ο οποίος θα μιλήσει στη φετινή εκδήλωση.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του ρωμαιοκαθολικού στοιχείου στη Θεσσαλονίκη, εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από εκείνη των προτεσταντών, ωστόσο η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα. Αύξηση, εξάλλου, του πληθυσμού των ρωμαιοκαθολικών παρατηρείται και στην Αθήνα λόγω της έλευσης μεταναστών από τις Φιλιππίνες, την Πολωνία και την Κροατία.

Ως προς τους Αρμένιους, είναι Έλληνες που βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι πολέμιοι της συμπροσευχής

Όπως, όμως, και άλλες μορφές συλλογικής δράσης, έτσι και η οικουμενική βραδιά συμπροσευχής έχει δεχτεί κριτική από μεμονωμένα άτομα και από διάφορους κύκλους που προβάλλουν ενστάσεις ως προς τον οικουμενικό της χαρακτήρα.

«Κάθε τέτοια εκδήλωση συναντά και αρνητικές τοποθετήσεις μερικών ανθρώπων, κάτι που δεν είναι ούτε αθέμιτο ούτε μη αποδεκτό» σχολιάζει ο κ. Ατματζίδης.

------

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝΕ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝΕ.....

ΔΙΟΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ,
ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ....ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝΕ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ.....

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ.....

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ......


ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.....ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΑΣΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ...........ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΙΛΑΡΙΩΝ,ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ......
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ......


ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.....

Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ " ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.....

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 6μ.μ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ "ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 14 ΣΤΟΝ 7ο ΟΡΟΦΟ
(ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2310-5540820) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ.......

Ο διωγμός στην Ι.Μ Εσφιγμένου

ΒΑΠΤΙΣΗ- ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ -ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΑΝΑΞΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ-ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες