Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2012 - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣἈναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.


 Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,
 καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
 
Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται
 κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.
 
Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου
 τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
 
Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα,
 καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 


ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΓΙΑ 40 ΜΕΡΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.......

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ANASTASIMI_PROSEYXI


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ.....
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες