Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

S.O.S ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΡ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ : "ΕΜΒΟΛΙΑ" ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ mRNA/mDNA ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ - ΝΕΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ TRANSHUMAN 2.0 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΙΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ - ΡΑΔΙΟΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ SHEDDING - "ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΡΑΔΙΟΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

mRNA/mDNA 'εμβόλια' και αλλαγή του ανθρώπινου γονιδιώματος -νέο συνθετικό είδος transhuman 2.0.  

 
mRNA/mDNA 'vaccines' and the change of the human genome -new synthetic species transhuman 2.0

   

 mRNA/mDNA 'εμβόλια' και ιονίζουσα ραδιοακτινοβολία

   

 mRNA/mDNA 'vaccines' and ionising radiation

   

 ***Αύγ/Σεπτ 2022*** mRNA/mDNA 'εμβόλια':(1) ψηφιακή ταυτότητα και παγκόσμια διακυβέρνηση,(2) ευλογιά πιθήκων και οξεία αυτοάνοση ηπατίτιδα,(3) ραδιοακτινοβολία και shedding,(4)τί μπορούμε να κάνουμε;  


 ***August/September 2022*** mRNA/mDNA 'vaccines': (1) digital ID and world government, (2) monkeypox and acute autoimmune hepatitis, (3) ionising radiation and shedding, (4) what can we do?

   

REFERENCES

[1] Mascellino,A. Biometric Update. Italian national digital ID scheme reaches 30 million users milestone (9 May 2022).[Online]15 Aug 22.Avail. at: https://www.biometricupdate.com/202205/italian-national-digital-id-scheme-reaches-30-million-users-milestone 

[2] IDEMIA.IDEMIA extends its footprint within the French ID ecosystem with a new mobile application for the national digital ID program (6 Mar 22).[Online]15 Aug 22.Avail. at: https://www.idemia.com/news/idemia-extends-its-footprint-within-french-id-ecosystem-new-mobile-application-national-digital-id-program-2022-06-03 

[3] Spanjaard, T. Smart Insights. France Digital ID is coming.[Online]15 August 22.Avail. at: https://www.smartinsights.net/single-post/france-digital-id-is-coming 

[4] Department of Health and Social Care. Covid Pass Delivery Partner (5 April 2022).[Online]15 Aug 22.Avail. at: https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/054df563-77af-437e-8bec-5169997f5b5a?origin=SearchResults&p=1 

[5] Crown Commercial Service. Provision of Contact Centre Services for The Single Service Centre SERCO Contract (18 Mar 2022).[Online]15 Aug 22.Avail. at: https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/dbf91db8-4d6d-4bd4-899f-b47f0a1f7708?origin=SearchResults&p=1 

[6] Guennoun,M.,Zandi,M.and El-Khatib,K."On the Use of Biometrics to Secure Wireless Biosensor Networks.".3rd Int Conf on Info and Comm Tech: From Theory to App, pp.1-5,(2008). 

[7] D’Mello, S., Kappas, A., Gratch, J. The Affective Computing Approach to Affect Measurement.Emotion Review, Vol.10, No.2, pp.174-183,(2018). 

[8] House of Commons Library. What is the proposed WHO Pandemic Preparedness Treaty (18th May 2022)?[Online]15 Aug 22.Avail. at: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9550/ 

[9] Waibler, Z., Anzaghe, M., Ludwig, H., Akira, S., Weiss, S., Sutter, G., Kalinke, U.Modified vaccinia virus Ankara induces Toll-like receptor-independent type I interferon responses.J Virol., Vol.81, No.22, pp.12102-12110,(2007). 

[10] Gränicher, G., Tapia, F., Behrendt, I., Jordan, I., Genzel, Y., Reichl, U. Production of Modified Vaccinia Ankara Virus by Intensified Cell Cultures: A Comparison of Platform Technologies for Viral Vector Production.Biotechnol J., Vol.16, No.1,(2021). 

[11] Kang, S., H., Kim, M., Y., Cho, M., Y., Baik, S., K. Autoimmune Hepatitis Following Vaccination for SARS-CoV-2 in Korea: Coincidence or Autoimmunity?. J Korean Med Sci., Vol.37, No.15,(2022). 

[12] Zin Tun, G., S., Gleeson, D., Al-Joudeh, A., Dube, A. Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no longer a coincidence but confirmed. J Hepatol., Vol.76, No.3, pp.747-749,(2022). 

[13] Ghielmetti, M., Schaufelberger, H., D., Mieli-Vergani, G., Cerny, A., Dayer, E., Vergani, D., Terziroli Beretta-Piccoli, B.Acute autoimmune-like hepatitis with atypical anti-mitochondrial antibody after mRNA COVID-19 vaccination: A novel clinical entity? J Autoimmun. Vol.123:102706,(2021). 

[14] Pinazo-Bandera, J. M., Hernández-Albújar, A., García-Salguero, A., I., Arranz-Salas, I., Andrade, R., J., Robles-Díaz, M. Acute hepatitis with autoimmune features after COVID-19 vaccine: coincidence or vaccine-induced phenomenon?Gastroenterology Report, Vol. 10,(2022). 

[15] Yamada, H., Dias, V., S., Parker, A., G., Maiga, H., Kraupa,Hamidou Maiga, Carina Kraupa, Marc J. B. Vreysen, Wadaka Mamai, Marc F. Schetelig, Nanwintoum S. Bimbilé Somda & Jeremy Bouyer Radiation dose-rate is a neglected critical parameter in dose–response of insects. Sci Rep 12, 6242,(2022). 

[16] Caplin N, Willey N. Ionizing Radiation, Higher Plants, and Radioprotection: From Acute High Doses to Chronic Low Doses. Front Plant Sci. 2018 Jun 26;9:847. 

[17] Shamsi,S.,R.,A.,Sofajy,S.,A.Effects of low doses of gamma radiation on the growth and yield of two cultivars of broad bean.J Environ and Experim Botany, Vol.20, Issue 1, pp.87-94,(1980). 

[18] Soliman,T.,Lv,S.,Yang,H.,Hung,B.,Ma,N.,Zhao,L.Isolation of flower color and shape mutations by gamma radiation of Chrysanthemum morifolium Ramat cv. Youka. J Euphytica, Vol.199,No.3,(2014). 

[19] Pasqual, E., Boussin, F., Bazyka, D., Nordenskjold, A., Yamada, M., Ozasa, K., Pazzaglia, S., Roy, L.,Thierry-Chef, I., de Vathaire, F., Benotmane, M., A., Cardis, E.Cognitive effects of low dose of ionizing radiation – Lessons learned and research gaps from epidemiological and biological studies. J Int Environment, Vol.147:106295,(2021). 

[20] Betlazar,C.,Middleton,R.,J.,Banati,R.,B.,Liu,G., .The impact of high and low dose ionising radiation on the central nervous system.Redox Biol., Vol.9, pp.144-156,(2016). 

[21] Lumniczky,K.,Szatmári,T. and Sáfrány,G.Ionizing Radiation-Induced Immune and Inflammatory Reactions in the Brain. Front. Immunol.,(05 May 17). 

[22] Busby, C. A Risk Coefficient for Radiation-Induced Dementia. Adv in Alzheimer's Dis, Vol.7, pp.13-35,(2018). 

[23] Greene-Schloesser, D., Robbins, M., E. Radiation-induced cognitive impairment-from bench to bedside. Neuro Oncol. Vol.14, Suppl.4,(2012).ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες