Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ "ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ " - Οὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί.ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΟὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταίΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ’


12. ὅστις δὲ ὑѱώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑѱωθήσεται.

13. Οὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει µακρὰ προσευχόµενοι. διὰ τοῦτο λήѱεσθε περσσότερον κρῖµα.

14. Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. ὑµεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

15. Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισσαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑµῶν.

16. Οὐαὶ ὑµῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὅς ἄν ὀµόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὅς δ᾽ ἄν ὀµόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

17. µωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ µείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἤ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;

18. καὶ ὅς ἄν ὀµόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὅς δ᾽ ἄν ὀµόσῃ ἐν τῷ δώριω τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.

19. µωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ µεῖζον, τὸ δῶρον ἤ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

20. ὁ οὖν ὀµόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐµάνω αὐτοῦ.

21. καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ ναῷ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν.

22. καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀµνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

23. Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὄτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύµινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ ἀφιέναι.

24. ὀδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάµηλον καταπίνοντες!

25. οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ εξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροѱίδος, ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

26. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροѱίδος, ἴνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.

27. Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες ἔξωθεν µὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἕσωθεν δὲ γέµουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας


ΣΥΝΟΔΟΣ Γ.Ο.Χ ( χρυσοστόμου κιούση ) Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ.


Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 16 - 23 Οτώμβρίου 2009 στην Κύπρο - Ο Καπνός του Σατανά εισήλθε στο ναο του Θεού - Texe Mars Document video


Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΡΙΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ... ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ Χριστόδουλος ήτανε Μασόνος

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τον Α.Μ.Κ.Α ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ…." Μπρός ολοταχώς για το Σφράγισμα "- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΤΙ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ;

Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης & Ε.Βενιζέλος Πλήγμα για την Ορθοδοξία

ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΤΟΥ.............

Μασόνοι οι μεταρρυθμιστές του ημερολογίου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ "ΑΓΑΠΗΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ - ΛΥΣΑΞΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ........

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες